Môžete sa cítiť stratení, no Boh je s vami

Kde sa nachádzate? Vo fyzickom zmysle – sedíte, stojíte, ste schúlení pod dekou v posteli? V emocionálnom zmysle – rozpadáte sa, bojujete, ste ako bez duše? V duchovnom zmysle – hľadáte odpovede, hrozíte päsťou do nebies, potácate sa svetom bez cieľa sami a zničení?

Cítite sa stratení?

Prajem si, aby som vám mohla sľúbiť, že už tomu viac nemusíte čeliť. Pravdou však je, že sme ľudia žijúci v nedokonalom svete. A aj keď odovzdáme svoje srdcia Bohovi, musíme čeliť bolesti a útrapám. Stále tu budú dni, do ktorých sa prebudíte vyčerpaní a strhaní. Stále tu budú dni plné ťažoby a dezorientácie.

unsplash.com

Najkrajšou vecou na viere je tento jednoduchý sľub: Nezáleží na tom, ako dlho blúdite alebo ako stratení sa cítite, pretože Boh je stále s vami.

Možno je dnes váš najhorší deň. Možno ste sa prebudili a čakala vás hrozná správa, ťažko sa vám vstáva z postele, cítite sa preťažení slabosťou a prázdnotou, alebo len nie ste pripravení popasovať sa s drámou, ktorá vás stretla. Možno ste sa snažili byť lepšou osobou, žiť ako Ježiš, no odrazu sa váš svet zrútil. A vy neviete, čo máte robiť.

Všetci budeme čeliť takýmto dňom. Všetci pochybíme. Všetci sa vzdialime od náruče nášho Boha.

Ale dokonca aj v momentoch, keď nevieme nájsť cieľ a smer, Boh nám podáva svoju ruku.

Hľadá nás, čaká na nás. Je tu pre nás.

Vidíte, je stále s nami. Jeho láska k nám nikdy neskončí. Žije pre nás, a tak keď sa cítime vyhorení a nevieme ako pokračovať ďalej, môžeme si pripomenúť Jeho večnú slávu, silu a hodnotu.

unsplash.com

On nikam neodchádza. Neopustí nás , keď ho potrebujeme. Neodvráti svoju tvár dokonca ani vtedy, keď zhrešíme. Nikdy nebude príliš zaneprázdnený alebo unavený, keď máme problémy. Nechce nám dať príučku a nebude nás nútiť, aby sme si cestu domov našli sami.

Bude tu pre nás, keď ho potrebujeme. Bude počúvať. Postará sa o nás.

Možno sa práve nachádzate na nemilom mieste. Možno sa snažíte udržať si vieru, no máte pocit, že sa topíte. Možno ste sa zatúlali a neviete, ako sa vrátiť späť, k Nemu, na miesto plné sebavedomia a lásky.

Možno sa cítite neuveriteľne stratení. Toto je vaše riešenie – obráťte sa na Boha. Otvorte mu opäť svoje srdce; dovoľte mu naplniť vašu dušu milosrdnosťou. Modlite sa. Povedzte mu, čo vás trápi a priznajte všetky svoje slabosti a zlyhania. Dovoľte mu zmyť z vás všetku vinu a hanbu. Dovoľte mu navrátiť vašu silu.

Dovoľte mu zničiť strach a krehkosť. Nahradí ju svojou odolnosťou. On opäť posilní vášho ducha.

S ním už nebudete stratení. Je stále s vami.

Viem, že teraz ste možno stratení, no čo sa týka nášho Otca, je s vami. Stále ste v jeho náručí, stále je súčasťou vašej prítomnosti. Odpúšťa a nosí vás vo svojom srdci. Odvráti vašu bolesť a ochráni vás. Očistí vás od chýb a ťažkostí.

Opäť vám pripomenie, že nikdy nestratíte Jeho lásku. Opäť vám ukáže, že ste cenní a silní.

Tak ho pustite dnu. Dovoľte mu vidieť to najhoršie; dovoľte mu vrátiť vás späť k dobru. Ukážte mu najtemnejšie zákutia srdca a on v nich vytvorí svetlo. Dovoľte mu byť kompasom, ktorým sa riadia vaše kroky a mapou, ktorá vás zavedie domov.  

Dovoľte mu chrániť vás, sceliť vás, oživiť vás.

Dovoľte mu nájsť vás, pretože s ním nebudete nikdy skutočne stratení.