Štúdia dokázala, že rozdiel medzi ľudmi vychovanými v lesbických a heterosexuálnych vzťahoch neexistuje.

Mnoho ľudí tvrdí, že deti vychovávané partnermi rovnakého pohlavia nedostanú tak dobrú výchovu ako deti v „normálnej“ rodine. Či sa tento výrok zakladá na pravde, začala už v 80. rokoch skúmať psychiatrička Nanette Gartrell, ktorá v tom období pracovala s rodinami, kde boli partneri rovnakého pohlavia. V tom čase sa takéto dvojice prevažne nechávali umelo oplodniť v spermobankách.

Deti, ktoré sa takto narodili začala skúmať od dovŕšenia 10. roku života, pokračovala v ich 17. roku a v 25. roku.  Takýchto detí Nanette skúmala 77. Následne so svojím tímom výsledky pozorne porovnávali s bežnými deťmi a mladými ľudmi, ktorí pochádzajú z heterosexuálneho vzťahu.

Výsledky štúdie, ktorá bola publikovaná v The New England Journal of Medicine ukázala, že rozdiely nie sú. Takže ľudia, ktorí tvrdia, že takýmto ľud’om neboli všiepované hodnoty ako sa patrí, sa mýlia. Psychiatrička nenašla žiadne výrazné rozdiely.

Psychiatriška dodnes pracuje z väčšinou, 92%, rodín z výskumu a je odhodlaná ich aj nad’alej sledovať. Ak sa jej to podarí, tento výskum bude najpodrobnejší a najdlhší v tejto problematike.

Nanette dodáva, že ľudia v jej prieskume boli len bielej pokožky a dosiahli vysoké vzdelanie a preto by sa chcela zamerať aj na ľudí v inej sociálnej vrstve, alebo na ľudí inej farby pleti.

zdroj:nejm.org