Po celej Európe sa dnes rozozvučia všetky zvony. Dôvod je na zamyslenie a mal by nám niečo pripomenúť

V rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 sa Slovenská republika zapojí do medzinárodnej aktivity “Ringing the bells”.

Ide o zvonenie zvonov medzi 18:00 a 18:15 po celej Európe na Medzinárodný deň mieru 21. septembra v Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018. Cieľom tejto aktivity je vzbudiť a prehĺbiť záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo, jeho ochranu a zvýšiť kultúrnu identitu národa cez spoluzdieľanie kultúrnych hodnôt, spájajúcich národy v Európe.

 

Zvuk zvoniacich zvonov vhodne vyjadruje to, čo chceme počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva v roku 2018 vyjadriť a odovzdať našim deťom: hodnoty viery, solidarity a mieru ako kultúrne dedičstvo Európy pre celý svet.

zdroj:www.culture.gov.sk

 

0 replies on “Po celej Európe sa dnes rozozvučia všetky zvony. Dôvod je na zamyslenie a mal by nám niečo pripomenúť”