Ak dokážeš vyriešiť tento matematický problém, tak potom si génius. Viac ako 90 percent ľudí to nedokáže

Mnoho detí v škole neznáša  matematiku,lebo tam treba dodržiavať zákony a komplexné pravidlá. Matematika je presná veda a nasledujúci príklad vás o tom presvedčí. Trošku si potrápite svoje mozgové závity. Viete vyriešiť nasledujúci prípad?

Skúste nájsť spojenie medzi tými troma príkladmi. Pod obrázkom vám dávame malú nápovedu

Snažte sa sústrediť na veľký počet čísel v odpovedi. Dáva to väčší zmysel keď si to predstavíte ako veľké číslo alebo niekoľko menších dohromady. Pod bodkami dole máte konečné riešenie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Je to vlastne celkom jednoduché : každé číslo reprezentuje výsledky troch čiastok vytvorené násobením, počítaním alebo odčítaním napríklad

8+2 = 16106
8×2 = 16
8+2 = 10
8-2 = 6

Rovnaká zásada platí pre všetky rovnice.