Čo sa stane so zubami, keď na ne 18-mesiacov pôsobí strojček?