„Nikam sa nenáhlite – skôr či neskôr všetko príde.“ Toto sú zákony vesmíru, ktoré by ste mali poznať. Úspech je zaručený

 

Chcete uspieť? Potom si osvojte nasledujúc zákony vesmíru! Ak niečo chcete, vesmír vám v tom pomôže. Funguje podľa vlastných pravidiel, ktoré nemožno odignorovať.

Zákon Božskosti

Podľa neho má všetko okolo nás božskú podstatu a úlohu. Inými slovami, každé rozhodnutie, ktoré v živote urobíte, je videné aj Najvyšším. Jeho môžete nájsť v každej živej bytosti.

Zákon karmy

Náš život je výsledkom našich rozhodnutí.

Každá akcia spôsobuje istú reakciu a následný výsledok. Naša budúcnosť závisí od toho, čo práve teraz robíme. Nikdy nerobte ľuďom zle, ak nechcete premýšľať o tom, prečo sa cítite tak zle.

Zákon včasnosti

Ste vždy na správnom mieste v správnom čase. Všetko sa deje presne tak, ako má. Neodporujte udalostiam a všetko prijmite s vďačnosťou.

Zákon opakovania

Všetko sa opakuje. Všetky udalosti na planéte sa už raz stali. Pri spomienke na tento zákon môžete predvídať, čo sa s vami stane.

Zákon bumerangu

Vždy dostanete to, čo dáte.

Všetky vaše skutky budú v správnom čase odmenené. Tento zákon pripomína, že by ste si mali dávať pozor na vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Vedeli ste o týchto zákonoch? Zaradili ste ich aj do svojho vlastného života?