Manželia opúšťajú svoje ženy šesťkrát častejšie, ak ich polovičky postihne choroba

Keď vstupujete do manželstva, očakávate, že osoba, ktorú si beriete, bude s vami v dobrom aj v zlom, až do konca vášho života. Bohužiaľ, nie vždy sa to stane.

Štúdia z roku 2015 ukázala, že počet rozvodov v situácii, kedy žena ochorie, je výrazne vyššia ako v prípade chorého manžela.

Ďalšia štúdia ukázala, že žena má šesťkrát vyššiu pravdepodobnosť na rozvod po tom, čo je u nej  diagnostikovaná rakovina alebo roztrúsená skleróza.

Je to preto, lebo ženy vo vzťahu poskytujú omnoho viac opory než samotní muži.

Ženy sa snažia na vzťahoch pracovať o niečo viac ako ich polovičky, no v prípade, že ochorejú, nie sú už schopné v tom ďalej pokračovať. Keď sa všetko zmení, pre mužov je jednoduchšie sa vziať a odísť.

Jednou z najdôležitejších veci, ktorú by si mali všetci zapamätať, je, že chorý partner potrebujete vás a vy potrebujete jeho.

V takýchto okamihoch je potrebné prejaviť voči tomu druhému neochvejnú oporu. Ak tohto človeka milujete, nenechajte ho, aby si tým všetkým musel prechádzať sám.

Čo si o tom myslíte? Je správne utiecť, keď je váš partner na tom zle?