Maďarsko zrušilo dane pre rodiny, ktoré majú najmenej štyri deti

Maďarský predseda vlády zavádza niekoľko opatrení zameraných na zvýšenie pôrodnosti v krajine a znižovanie imigrácie.

Maďarský predseda vlády Viktor Orbán predstavil „sedembodový akčný plán na ochranu rodiny“, ktorý je určený na podporu manželstva a rodín.

Uvedené opatrenia zahŕňali oslobodenie od dane z príjmov po zvyšok života žien, ktoré vychovávajú najmenej štyri deti, a dotácie pre veľké rodiny na nákup vhodného automobilu. Akčný plán tiež rozšíril program pôžičiek, aby pomohol rodinám s najmenej dvoma deťmi kúpiť dom. Každá žena mladšia ako 40 rokov bude mať nárok na zvýhodnenú pôžičku pri prvom uzatvorení manželstva.

Vláda tiež uviedla, že finančne podporí systém zdravotnej starostlivosti v Maďarsku a vytvorí 21 000 materských škôl. Okrem toho, Orbán tvrdí, že starí rodičia budú mať nárok na dávky starostlivosti o deti, ak sa starajú o svoje vnúčatá namiesto ich rodičov.

„V Európe sa rodí čoraz menej detí. Pre Západ je odpoveďou (na túto výzvu) prisťahovalectvo. Na každé nenarodené dieťa musí prísť jeden imigrant a potom bude všetko v poriadku,“ povedal Orbán.

„Ale my čísla nepotrebujeme. Potrebujeme maďarské deti.“

Orban je známym imigračným kritikom čím Maďarsko vyvolalo polemiku v Európskej únii, keď (spolu s jej východoeurópskymi susedmi) odmietlo povoliť žiadateľom o azyl vstup do krajiny počas migračnej krízy v roku 2015.

Maďarská vláda pod vedením Orbánovej strany Fidesz je obviňovaná z odchýlenia sa od demokratických hodnôt, právneho štátu, práv menšín a mediálnych slobôd.

Rovnako ako iné konzervatívne, nacionalistické vlády v Európe, aj Maďarsko je znepokojené migráciou a poklesom plodnosti. Údaje Eurostatu z polovice roka 2018 ukazujú, že miera pôrodnosti v EÚ ako celku naďalej klesá. V roku 2017 sa v EÚ narodilo 5,1 milióna detí, čo je o 90 000 menej ako pred rokom. V tom istom roku bolo zaznamenaných 5,3 milióna úmrtí.

V Írsku, Švédsku, Veľkej Británii a Francúzsku je pôrodnosť vysoká a najnižšia miera pôrodnosti bola zaznamenaná v Taliansku, Grécku, Portugalsku a Španielsku. Pôrodnosť v Maďarsku je pod priemerom EÚ. V Maďarsku bola celková miera pôrodnosti v roku 2017 9,7 na 1000 obyvateľov, čo je mierne pod priemerom EÚ 9,9 na 1000 obyvateľov.

Podľa údajov Eurostatu, bolo v roku 2017 v Maďarsku zaznamenaných 94 600 pôrodov a 131 900 úmrtí, čo zodpovedá zníženiu počtu obyvateľov o niečo viac ako 37 000.

Ako sa vám páči iniciatíva maďarského predsedu vlády?