„Sex je dar, nie tabu.“ Pápež František opäť všetkých prekvapil svojím vyhlásením

Pápež sa rozprával s mladými ľuďmi z diecézy Grenoble-Vienne vo Francúzsku. Vatikánska tlačová kancelária vydala prepis, v ktorom pápež odpovedal na niekoľko otázok o povolaní, pomoci chudobným, evanjelizácii, viere a sexualite.

„Sexuálny vzťah medzi mužom a ženou, posvätené manželstvom, je dar, ktorý nám Pán dáva. Tento dar má dva ciele: milovať sa navzájom a vytvárať život. Toto je vášeň, toto je vášnivá láska. Skutočná láska je vášnivá,“ povedal.

16-ročný Manon sa ho opýtal, ako sa pohybovať vo svete, ktorý „znesväcuje“ ľudské telo a ponúka toľko „odlišných názorov“. Pápež mu odpovedal:

Sexualita, sex je dar od Boha. Nie tabu. Boh nás stvoril podľa obrazu a podobnosti muža aj ženy, a keď sa zosobášia, stávajú sa jedným telom a to je tá veľkosť sexuality. Je nutné hovoriť o takejto sexualite a v tomto aspekte lásky, medzi mužom a ženou, je nutné žiť po zvyšok vášho života.

Je pravda, že ľudské slabosti alebo duchovné nedostatky môžu povzbudiť ľudí, aby používali svoju sexualitu nie pre lásku medzi mužom a ženou, ale ako „objektívnu sexualitu, bez lásky a pre zábavu.“

Otec kritizoval pornografiu a označil ju za súčasť „priemyslu klamstva“ a odvetvia, kde je sexualita oddelená od lásky.

„Sexualita, v tom zmysle, že ju stvoril Boh, je nádherná,“ povedal a vyzval ich, aby ju ochraňovali a pripravovali na skutočnú lásku, ktorá bude súčasťou ich života.

Ďalší mladý muž povedal pápežovi o svojich obavách, že cirkev stráca svoju pozíciu a počet jej nasledovníkov neustále klesá. Pápež odpovedal, že „cirkevná príslušnosť nie je spojením s „inštitúciou“, ale príslušnosťou k človeku, Ježišovi. Nasledujte ho, keď je všetko jednoduché a kedy cirkev rozkvitá a nasleduje ho aj v čase, keď je cirkev v kríze.“

Oficiálne katolícka cirkev odsudzuje sex mimo manželstva a neuznáva prostriedky zabraňujúce počatiu. Ale očividne požehnáva vzájomnej láske!