Školy vo Francúzsku nahradia slovo „matka“ a „otec“ aby predišli diskriminácií. Takto ich budú volať po novom

Francúzske školy nahradia pojem “matka” a “otec” slovami “rodič 1” a “rodič 2” v zmysle novely zákona prijatej tento týždeň. Dodatok bol prijatý v utorok večer ako súčasť budovania dôvery v školský systém. Cieľom prijatej novely zákona je sociálna rovnosť od útleho veku.

Podporovatelia zmeny tvrdia, že sa predíde diskriminácií rodičov rovnakého pohlavia. Slová „matka“ a „otec“ sú na všetkých školských dokumentoch napr. prihláškach na obed či výlety, a tie nezohľadňujú nedávno prijatý zákon o legalizácií manželstva a rodičovstva ľudí rovnakého pohlavia. Prijatá zmena reflektuje aj otázku rešpektu a dôstojnosti. Treba prihliadať aj na to ako trpia deti, ktoré cítia, že sa s nimi nezaobchádza ako s ostatnými.

Kritici naopak tvrdia, že ide o dehumanizáciu rodičovstva a ponímania tradičnej rodiny, a môže to tiež viesť k rozporom, kto je vlastne rodičom 1.

 

Zdroj: telegraph.co.uk