Nezodpovední turisti spôsobili v Slovenskom krase úbytok netopierov v hodnote 70 000 eur

Slovenský kras prišiel o kolóniu zimujúcich netopierov, konkrétne večernice malej. Zimné sčítanie netopierov v jaskyniach, ktoré pravidelne vykonávajú ochranári zo Správy Národného parku Slovenský kras, preukázalo úbytok o 160 jedincov. Štefan Matis, strážca národného parku uviedol, že pri obci Hrhov došlo neznámymi osobami k rozloženiu ohňa v ústí jaskyne, čo spôsobilo odplašenie celej zimujúcej kolónie.

Hodnota jedného jedinca je 460 €. Vzniknutá škoda tak predstavuje sumu 73 600 €, nehovoriac o škode, ktorú utrpí naša fauna.

Ako uvádza stránka národného parku: „Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Najpočetnejším druhom netopiera v jaskyniach Slovenského krasu je aj počas tejto zimy večernica malá. U tohto druhu bola dokonca zaznamenaná rekordná početnosť až 74000 jedincov v rámci nášho najväčšieho zimoviska.“