V cirkuse v Rožňave mal vystupovať slon v zúboženom stave. Návštevníci zalarmovali veterinára

Návštevníkov cirkusu v Rožňave prekvapil nepríjemný pohľad na zuboženého slova Jumba, ktorý má tento rok 50 rokov. Podľa majiteľov cirkusu nie je týraným zvieraťom, no priznávajú, že je chudší, ako by mal byť píše portál cas.sk

Po zverejnení fotografií úbohého slova na sociálych sieťach, na miesto, kde mal cirkus rozložené stany, privítali dokonca aj veterinári, ktorí prišli slona vyšetriť. Ľudia pri pohľade na fotografie usúdili, že slon sa tam nemá najlepšie a tak si Cirkus Aleš v komentároch našiel len samú kritiku. Ľudia si myslia, že takto by nevyzeral zdravý slon, ktorý sa má v cirkuse dobre.

Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy spomínaného mesta, Štefan Bilik, sa k tomuto prípadu vyjadril takto: „Tento slon týraný nie je, to môžeme potvrdiť. Zviera je podľa majiteľa liečené. Momentálne ešte nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení z kliniky. Je chudšie a nie je v takom výživovom stave, ako by malo byť. Slon je však stádovým zvieraťom a nemožno ho odlúčiť od ostatných. Navyše nevystupuje.“

Jumbo je chudší,Zdroj: Zdeněk Kovář

Samotný cirkus stanovisko riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy potvrdil. Konkrétne principál cirkusu Antonín Aleš (62) spomenul, že doteraz nemali takéto stádo slonov. Niekoľkí z nich k nim prišili len nedávno s novým umelcom, ktorý teraz patrí do ich kolektívu.

Antonín Aleš taktiež povedal: „Jumbo nevystupuje. Má 50 rokov, žerie normálne a že je chudší? Je to ako medzi ľuďmi, sme silnejší a aj útli.Pochopiteľne, že nikdy nebol týraný, to kategoricky vylučujem.“

zdroj:cas.sk