Kilogram už nie je kilogram. Jeho váha sa otrochu zmenšila. Pozrite sa koľko

Pred pár mesiacmi vo francúzskom Versailles hlasovalo 57 zástupcov z celého sveta na medzinárodnej Generálnej konferencii pre miery a váhy, aby kilogram svoju váhu oficiálne zmenil. Kilogram tak svoju oficiálnu váhu zmenil 20. mája 2019. 

Foto: By en:User:Greg L

Presnú definíciu kilogramu bolo odvodiť veľmi ťažké, rovnako ako veličiny čas a teplota. Tieto veličiny nebolo možné odvodiť zo žiadného prírodného úkazu a tak sa zvolil iný účinný spôsob – porovnávanie.

Kilogram vznikol v roku 1889, pod názvom Veľký kilogram a bol vytvorený ako prototyp závažia vytvoreného z platiny a irídia v pomere 9:1. Tento prototyp bol modelom pre výrobu záváží dlhé roky. Bol uložený v trezoroch Medzinárodného úradu pre váhy a miery, no plynutím času sa jeho presnosť o dosť zmenšila.

Po 100 rokoch využívania prototypu ako modelu,  pracovníci úradu pri meraniach zistili, že sa jeho hmotnosť začína líšiť. Aj ked‘ pre bežného človeka je rozdiel v hmotnosti naozaj zanedbateľný, vedcom robí problémy a preto stará definácia prestala platiť.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Vedci preto dokázali vytvoriť definíciu kilogramu, ktorá sa nikdy viac meniť nemusí. Táo definícia bola schválená na hlasovaní na medzinárodnej Generálnej konferencii pre miery a váhy v predposlednom mesiaci minulého roka.

Nová definícia kilogramu bola vytvorená na základe výkonových váh na hodnote Planckovej konštanty, ktorá podopiera základy kvantovej mechaniky.

Zmenou definície nastali zmeny v celkovej váhe a to konkrétne tak, že dnes môžeme kilogram považovať o cca 50 mikrogramov ľahší ako minulý rok. Pre predstavu, je to váha jedného zrnka piesku. V bežnom živote túto zmenu nikto nepocíti, prínosná je len pre veľmi presné merania vo vedeckých oblastiach.