Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie transsexualita viac nebude považovaná za duševnú poruchu

Svetová zdravotnícka organizácia a jej prelomový krok v chápení transsexuality môže zmeniť dejiny duševných porúch. Organizácia prijala legislatívu, v ktorej už transsexualiza nie je považovaná za duševnú poruchu. Doteraz bola považovaná za závažnu psychuskú poruchu, ktorá by mala byť liečená. Je to prekvapujúce najmä v tom, že v dnešom modernom svete to bolo stále pre mnohých ľudí tabu.

Najnovšie, od 25. mája, sa transsexualita nebude popisovať ako duševná porucha.

Toto rozhodnutie bolo prijaté riadiacim orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento zákon má platiť v  194 členských štátoch.

Zmeny definície spočíva najmä v tom, že stará defínica : „poruchy rodovej identity“ je zmenená na „rodovú inkongruenciu“, čo je rodová nezhoda. Organizácia zmenu prijala najmä z dôvodu, že takýto ľudia sú všeobecne diskriminovaní a ľudia ich odsudzujú, práve pre to, že poruchy sú v spoločnosti prijímané len minimálne.

Jack Drescher, psychiater zaoberajúci sa touto témou sa k zmene vyjadril takto: „Existujú značné dôkazy o tom, že stigma súvisiaca so statusom transsexuality ako duševnej poruchy prispieva k neistému právnemu postaveniu, porušovaniu ľudských práv a prekážkam vhodnej zdravotnej starostlivosti pre túto populáciu.“  

Pre portál hrw.org sa Graeme Reid, riaditeľ organizácie Human Rights Watch vyjadril: „Odstránenie poruchy rodovej identity bude mať oslobodzujúci účinok pre všetkých transsexuálov po celom svete. Vlády by mali urýchlene reformovať národné zdravotnícke systémy a zákony, ktoré si to vyžadujú.“ Okrem iného povedal aj to, že táto zmena je dôležitým miľníkom pre komunitu LGBTQ+.

„Vlády po celom svete dokázali používať predchádzajúcu klasifikáciu ako základ pre diskrimináciu. Transsexuáli bojujú proti stigme a diskriminácii, ktoré sú často odvodené od zdravotníckych systémov. Tie v minulosti diagnostikovali rodovú nezhodu ako duševnú patológiu. A práve stigma, diskriminácia a šikanovanie sú faktory, ktoré spôsobujú problémy duševného zdravia transsexuálov.“ 

Zmena bola prijatá počas 72. svetového zhromaždenia WHO, ktoré sa skončilo v utorok v Ženeve.

Avšak platná by mala byť až 1. januára 2022. Zhromaždenie prinieslo aj novú klasifikáciu „kompulzívneho sexuálneho správania“ ako duševnej poruchy. Do klasifikácie závislostí bola pridaná závislosť na videohrách a tak je už úplne rovnocenná s viac bežnými závislosťami ako je závislosť na drogách, či na automatoch.

Za chorobu už viac nie je považovaný syndróm vyhorenia. Jeho nová definícia spočíva len v súvislosti s prácou. Aj ked‘ už nie je považovaný za chorobu, stále sa nachádza v ICD-11, v kategórii „Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav“. Tento stav je charakterizovaný aj pocitom vyčerpania, cynizmom alebo negativistickými pocitmi človeka vo vzťahu k práci a zníženou odbornou efektívnosťou“. Podľa organizácie je naozaj spojený len s prácou a nie s inými oblasťami života.

zdroj: interez.sk  / uniland.com