Prváčka mala na domácu vymyslieť vety kde bude „Ä“ Jej práca je poriadne vtipná