Takto sa má meniť svet ako ho poznáme do roku 2099. Predpovede futurológa sú pravdivé až na 86%!

Rozmýšľali ste už niekedy o tom, že roboty by sa mohli stať bežnou súčasťou našich domácností rovnako ako sú teraz chladničky a podobne? Ray Kurzweil nestrieľa len tak do vetra ale určil rok – 2027. Ako si môže byť tak istý? Ray Kurzweil je známy ako vynálezca, futurológ a spisovateľ.

Taktiež je zamestnancom firmy Google kde “pracuje na nových projektoch, ktoré zahŕňajú strojové učenie a spracovanie jazyka.” Ray je známy svojimi vedeckými predpoveďami a niektoré z nich sa už naplnili. Napríklad, predpovedal rozpad Sovietskeho zväzu, to že počítač porazí v šachu svetového majstra, vznik digitálnych asistentov (Siri a Alexa), virtuálnu a rozšírenú realitu.

 

Zozbierali sme teda jeho predpovede pre 21. storočie a zdá sa, že nás čaká niečo nečakané.

Možno všetky sci-fi filmy budú onedlho predstavovať našu budúcnosť. Niektoré, udalosti sú neuveriteľné, no Kurzweil sa málokedy mýli. V októbri 2011 vydal Kurzweil správu, kde analyzoval všetky svoje predpovede, ktoré sa ocitli v jeho troch knihách z rokov 1990, 1995 a 2005. Zo 147-ich predpovedí, 115 bolo úplne správnych, 12 bolo vo všeobecnosti správnych, 17 bolo čiastočne správnych a iba 3 boli nepravdivé čo znamená, že miera správnosti Kurzweilových predpovedí je až 86%!

 

Rok 2019

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Ľudstvo zničí choroby, ktoré zabíjajú 95% ľudí v civilizovaných krajinách
 • Proces starnutia sa spomalí možno aj obráti naopak

 

Rok 2020

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Počítače sa budú zmenšovať a zmení sa aj ich tvar a niektoré budú súčasťou aj nášho oblečenia
 • Objaví sa Nová Svetová vláda a bude reprezentovať celú ľudskú rasu

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Začiatkom roka 2020 sa objavia nové typy ľudských tiel, ktoré budú využívať nanotechnológiu
 • Reklamy sa budú vysielať individuálne pre každého človeka pomocou špeciálnych audio kanálov

 

Rok 2025

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Autonómne lietadlá a automobily už budú celkovo ovládané počítačmi
 • V tomto roku sa odhalí nanotechnológia, ktorá ľuďom pomôže pochopiť ako funguje ľudský mozog

 

Rok 2027

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Presné počítačové modelovanie častí mozgu sa stane možným
 • Do konca dvadsiatych rokov 21. storočia sa vytvorí umelá inteligencia, ktorá bude porovnateľná svojou kapacitou a komplikovanosťou s ľudským mozgom

 

Rok 2029

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Umelá inteligencia bude schopná prejsť Turingovym testom, ktorý potvrdí to, že vie rozmýšľať ako ľudská bytosť
 • Do konca dvadsiatych rokov 21. storočia virtuálna realita nadobudne tak vysoké rozlíšenie, že ju bude ťažké odlíšiť od skutočnosti

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Nano-stroje sa budú často používať v medicíne
 • Výroba nanotechnológii sa stane tak častou, že radikálne zmení svetovú ekonomiku
 • Nano-roboti budú môcť prenikať cez bunky aby ich nakŕmili alebo aby z nich odstránili odpad, čiže tradičný proces príjmu potravy nebude potrebný

 

30-te roky 21. storočia

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Prenos dát v mysli bude možný, ľudia budú môcť žiť v internete a premietať svoje telo vo fyzickej podobe aj vo virtuálnej realite
 • Prístroje na virtuálnu realitu nebudú existovať, nahradia ich nano-stroje, ktoré sa budú implantovať do mozgu, kde budú spolupracovať s mozgovými bunkami
 • Nano-stroje v ľudskom mozgu dopomôžu zvýšiť kognitívne a senzorické zručnosti, napríklad aj pamäť

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Ľudia sa budú môcť dorozumievať telepaticky s pomocou bezdrôtových sietí
 • Bude možné meniť ľudskú povahu a spomienky
 • Objaví sa vyššia trieda ľudských tiel, ktoré nebudú mať žiadny špecifický tvar, ľudia si budú môcť meniť svoj zovňajšok kedy chcú a ako chcú

 

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

40-te roky 21. storočia

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Inteligencia strojov prekoná možnosti ľudskej inteligencie miliárd násobne
 • Ľudia budú tráviť väčšinu času vo virtuálnej realite (filmová séria Matrix je príkladom)
 • Nano-roboty budú používané na výrobu všetkých tvarov a povrchov

 

Rok 2045

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Vylepšení a ľudia nahratí do reality sa stanú normálnou súčasťou spoločnosti
 • Počítač, ktorý bude miliárd násobne inteligentnejší ako samotné ľudstvo sa bude dať kúpiť za 1000 dolárov (cca 882€)

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Technologická singularita bude skutočnosťou: umelá inteligencia prekoná inteligenciu ľudí a stane sa najinteligentnejšou formou života na Zemi
 • Singularita zmení celú históriu ľudstva
 • Vyhynutie ľudstva však nepripadá v úvahu, keďže ľudia a stroje si budú veľmi podobné

 

2045-2099

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Zem sa zmení na obrovský počítač
 • Ľudia, ktorí budú chcieť žiť v svojej ľudskej podobe budú obývať špeciálne rezervácie
 • Ľudstvo už nebude naďalej limitované rýchlosťou svetla

How Our World Will Change by 2099 According to a Futurologist Whose Predictions Come True in 86% of Cases

Zdroj: brightside.me

 

 • Umelá inteligencia rozšíri svoj vplyv mimo Zem, do celej Slnečnej sústavy a osídli iné galaxie
 • Hviezdy, planéty a meteority budú zmenené na obyvateľné štruktúrované hmoty
 • Do roku 2099 budú stroje schopné zostavovať počítače o veľkosti planét

Znie to neuveriteľne, že? Ale v roku 2016, si ľudia boli schopný dobíjať svoje ruky. Napíšte nám do komentárov Vaše dojmy z Kurzweilových predpovedí.

zdroj:brightside.com