Ľudová výchova na školách. Má deti naučiť úctu k našej krajine a jej tradíciám

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa už druhý rok vyučuje predmet zameraný na Slovenské tradície. Folkloristika a ľudová výchova by mali byť voliteľnými predmetmi na školách, pre ktoré Štátny pedagogický ústav pripraví učebné osnovy. Na tomto ráznom kroku sa zhodli riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a Veronika Miščíková. Tá predmet Folkloristika – ľudová výchova vyučuje v prvom ročníku na základnej škole.

Mamko moja, mňe śe cigan pači, bo ma take kučerave vlasi. A či ja ce na to vichovala, že bim ja ce za cigana dala ♥️ . . Nádherná fotka od @peter_feher_photography 🇸🇰🇸🇰 ♥️ Taguj svoje fotky #slovakfolklore ak chceš, aby sa objavili v tomto feede! #slovakia #dance #dancer #slovensko #dancers #thisisslovakia #folk #folklore #folkmusic #folkdance #slovenskyfolklor #tradition #traditions #beautyofig #beautiful #slovakgirls #slovakgirl #smile #love #girl#girls#friends#home#slovakia#life#beauty#girlpower#danceismylife#mood #girl

956 Likes, 3 Comments – #SLOVAKFOLKLORE ® (@slovakfolklore) on Instagram: „Mamko moja, mňe śe cigan pači, bo ma take kučerave vlasi. A či ja ce na to vichovala, že bim ja…“

Čo bude náplňou tohto voliteľného predmetu?

V primárnom vzdelávaní tento predmet prepája rôzne schopnosti – hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy týkajúce sa života ľudu v minulosti. Vzdelávacia osa sa teda vzťahuje na kalendárny rok v prepojení s výročnými a rodinnými zvykosloviami, prácou a voľným časom, výtvarnými, speváckymi, tanečnými a ostatnými tradičnými ľudovými prejavmi. Na rozdiel od Regionálnej výchovy a ľudovej kultúry je tento predmet zameraný na komplexné poznanie vlastného regiónu.

Zahraj mi hudačku na cenku strunočku, naj ja vitancujem svoju frajiročku. ♥️ . . . Nádherná fotka od @pespartes 🇸🇰🇸🇰🇸🇰 Na fotografii FS @vranovcan @tichy.milos @barbora.svarna ♥️ Taguj svoje fotky #slovakfolklore ak chceš, aby sa objavili v tomto feede! #slovakia #dance #dancer #slovensko #dancers #thisisslovakia #folk #folklore #folkmusic #folkdance #slovenskyfolklor #tradition #traditions #beautyofig #beautiful #slovakgirls #slovakgirl #smile #love #girl#girls#friends#home#slovakia#life#beauty#girlpower#danceismylife#mood #girl

1,546 Likes, 5 Comments – #SLOVAKFOLKLORE ® (@slovakfolklore) on Instagram: „Zahraj mi hudačku na cenku strunočku, naj ja vitancujem svoju frajiročku. ♥️ . . . Nádherná fotka…“

Riaditeľ ŠPÚ, Ľudovít Hajduk, sa k téme zavedenia a doterajšieho vyučovania tohto predmetu vyjadril takto: „Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu. V spolupráci s autorkou tohto školského vzdelávacieho programu pripravíme koncepciu, aby sa postupne tento predmet dostal aj do sekundárneho vzdelávania. Rátame samozrejme aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a organizovaním školiacich seminárov pre učiteľov.“ 

Bolo jedno dievča v osemnástom lete, chcelo ono vedieť, ako je na svete. Či ma, mamko, vydáte, či ma ešte nedáte ?♥️ . . . Nádherná fotka od @spstudiosk 🇸🇰🇸🇰🇸🇰 Taguj svoje fotky #slovakfolklore ak chceš, aby sa objavili v tomto feede! #slovakia #dance #dancer #slovensko #dancers #thisisslovakia #folk #folklore #folkmusic #folkdance #slovenskyfolklor #tradition #traditions #beautyofig #beautiful #slovakgirls #slovakgirl #smile #love #girl#girls#friends#home#slovakia#life#beauty#girlpower#danceismylife#mood #girl

966 Likes, 3 Comments – #SLOVAKFOLKLORE ® (@slovakfolklore) on Instagram: „Bolo jedno dievča v osemnástom lete, chcelo ono vedieť, ako je na svete. Či ma, mamko, vydáte, či…“

Predpokladá sa, že žiakovi, ktorý predmet Folkloristika absolvuje sa zvýši povedomie o tejto téme a príslušnosti k svojmu regiónu. Týmto spôsobom sa môže naučiť o tradíciách vo vlastnej rodine, ktoré môže počas svojho života stále udržiavať.

Absolvovanie hodín týkajúcich sa hospodárenia žiakom rozšíria a priblížia rozdiely medzi veľkovýrobou a malovýrobou v súčasnosti. Predmet Folkloristika ďalej rozširuje kultúrno-umelecké vedomosti, ktoré môžu napomôcť v ďalšom rozvoji v tomto smere.

Osnovy pre tento predmet mali byť zverejnené v máji tohto roku. Dostupné by mali byť na Metodickom portáli na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Nachádzajú sa tam aj osnovy ostatných voliteľných predmetov.

Mala ja frajira, hej v trecej hyži od nás a ja tak dumala, hej že to svaty obraz. #slovakfolklore #praveslovenske #takeslovenske #folklorelove #tichypotok #dfshanička #dancing #folklornitv #milujemekroje #nasfolklor

193 Likes, 0 Comments – Žofia Kollárová🌼🌻 (@folklorna_dievka) on Instagram: „Mala ja frajira, hej v trecej hyži od nás a ja tak dumala, hej že to svaty obraz. #slovakfolklore…“

 

zdroj titulnej foto : bentleyexploreswarsawzumma

zdroj: najmama.aktuality.sk