Ukrajina prijala návrh zákona o chemickej kastrácii pedofilov. Chcú tak bojovať proti

Najvyššia rada ukrajinského parlamentu prijala zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonodarné akty Ukrajiny s cieľom posilniť zodpovednosť za trestné činy spáchané v súvislosti s mladistvými, maloletými osobami a osobami, ktoré ešte nedosiahli pubertu.

247 poslancov hlasovalo za takéto rozhodnutie na schôdzi parlamentu vo štvrtok 11. júla. Zákon definuje komplexný prístup k zlepšovaniu právnych predpisov v oblasti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Dokument sprísňuje zodpovednosť za znásilnenie a zneužívanie neplnoletých prostredníctvom zavedenia noviel trestného zákona. Trest zahŕňa použitie donucovacej chemickej kastrácie. Neplatí to však pre osoby, ktoré spáchali trestné činy mladšie ako 18 rokov a staršie ako 65 rokov.

Podľa zákona, trest vo forme chemickej kastrácie zahŕňa nútenú injekciu anti-androgénnych liekov pozostávajúcich z chemikálií, ktoré by mali znížiť libido a sexuálnu aktivitu.

Ako sa uvádza vo vysvetľujúcej poznámke: „Trest smrti, ako aj odsúdenie na doživotie za sexuálne trestné činy proti maloletým deťom doposiaľ neboli stanovené v ukrajinskej legislatíve. A je nepravdepodobné, že by sa násilník nevrátil naspäť k svojmu „zamestnaniu“.

Návrh zákona zároveň ustanovuje vytvorenie verejného registra osôb, ktoré boli odsúdené na trest odňatia slobody za znásilnenie detí. Kabinet ministrov Ukrajiny by mal zabezpečiť vytvorenie takéhoto registra do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona.

Okrem toho zákon stanovuje, že znásilnenie páchané skupinou osôb alebo znásilnenie maloletých sa trestá odňatím slobody na 7 až 15 rokov a nie 12 rokov, ako to stanovuje súčasné znenie trestného zákona. Zároveň sa za zneužívanie osoby, ktorá nedosiahla vek 16 rokov, trestá odňatím slobody až na 5 rokov.

Zákon nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho schválení.

Podobný zákon prišiel nedávno do platnosti v Kazachstane. Tam už bol vykastrovaný prvý pedofil.

Podporujete takéto opatrenia?

zdroj: ukrinform.net

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Ukrajina prijala návrh zákona o chemickej kastrácii pedofilov. Chcú tak bojovať proti”