Do škôlky nebudú môcť chodiť nezaočkované deti. Rodičia sa tomu veľmi potešili

V stredu vláda schválila návrh zákona, ktorý sa týka očkovania detí a ich prijatie do predškolského zariadenia. Do takéhoto zariadenia budú môcť byť prijaté iba deti, ktoré absolvovali všetky povinné pravidelné očkovania zodpovedajúce veku podľa očkovacieho kalendára. Ministerstvo zdravotníctva SR počíta aj s tým, že predškolské zariadenia budú môcť navštevovať deti, ktoré budú mať od lekára potvrdenú imúnnosť voči nákazám alebo nemohli byť zaočkované kvôli trvalej kontraindikácii.

 

Children's Team Building on Green Grassland

Zdroj: pexels.com

 

„Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami,“ spomína sa už v novo schválenom zákone.

V novele zákona sa spomína aj to, že predškolské zariadenia sú pod veľkým rizikom zavlečenia a šírenia nákazy. Je to kvôli tomu, že dieťa, ktoré nebolo zaočkované je zdrojom nákazy a tak je nebezpečné pre deti, ktoré nemôžu byť očkované kvôli kontraindikáciám alebo nemajú dostatočne vyvinutú imunitu na dané nákazy.

 

Syringe and Glass Bottle Beside Pills

Zdroj: pexels.com

 

Nezaočkovanie detí je neetické chovanie

„Neočkované deti ohrozujú tie, ktoré si aj napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z dôvodu, že očkované dieťa má oslabený imunitný systém alebo má chronické ochorenie. Očkovacie látky tiež nie sú stopercentne účinné, teda aj napriek očkovaniu môže jedno či dve percentá detí zostať po očkovaní voči nákaze vnímavých. Ďalej ohrozujú aj deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad deti po transplantácii, s onkologickým ochorením,“ vyjadrila sa Zuzana Krištúfková, ktorá je prezidentkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

 

Najčastejšie odmietané vakcíny sú proti mumpsu, osýpkam a ružienke. Bolo zistených až 1593 odmietnutí očkovania u detí narodených v roku 2015 a až 1635 odmietnutých očkovaní v roku 2016. Čo sa týka krajov, najviac odmietnutých očkovaní bolo zaznamenaných v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

 

Brown and White Bear Plush Toy

Zdroj: pexels.com

 

Ministerstvo zdravotníctva SR chce zaviesť aj povinnosť pre všetky fyzické osoby (podnikateľov) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež viesť zoznam osobných údajov. Tie údaje budú využité na urýchlené prijatie protiepidemiologických opatrení ak sa nákaza zavlečie do kolektívu. Sankcie za odmietnutie očkovania sa v tejto novele rušia, pretože ministerstvu ide hlavne o prevenciu pred závažnými infekčnými ochoreniami, ktorým sa dá predísť očkovaním a nie o vyberanie pokút. Doterajšia pokuta za neabsolvovanie pravidelného povinného očkovania bola 331€.

 

Čo si o tejto novele zákona myslíte Vy?

Four Toddler Forms Circle Photo

zdroj: dobrenoviny.sk