Problémy s korupciou: V Rusku sa s ňou za rok stretne až 35% obyvateľov!

Slovo korupcia nie je často skloňované iba v Rusku ale aj u nás na Slovensku a v susednom Česku. Existuje mnoho známych prípadov či už rodinkárstva alebo uplácania čo patrí ku korupcii samotnej. V roku 2018 bol vytvorený prieskum Transparency International a Slovensko sa zo  180 krajín dostalo na 57. priečku zatiaľ čo Česko sa umiestnilo na 38. priečke. Tieto výsledku znejú dobre no od vyspelých európskych krajín máme my aj naši „bratia“ veľmi ďaleko.

 

Podobné umiestnenie majú aj ostatné bývalé sovietske republiky s výnimkou Ukrajiny a Moldavska. Tieto krajiny sa neustále umiestňujú na priečkach, ktoré značia, že tieto dve krajiny sú najskorumpovanejšie nie len v celej Európe ale aj na celom svete. Na druhej strane, nie všetky bývalé republiky zaostávajú za vyspelými európskymi krajinami. Napríklad také Estónsko sa umiestnilo v prieskume na 18. priečke čím ide príkladom pre celý východný blok.

Smerom na západ alebo sever sa miera korupcie znižuje, príkladom sú škandinávske krajiny. Či už je to Dánsko, Nórsko, Fínsko alebo Švédsko tieto krajiny patria k najmenej skorumpovaným krajinám. Samotné Dánsko sa umiestnilo na prvej priečke ako najmenej skorumpovaná krajina na svete.

Skorumpované Rusko

Pomaly na chvoste samotného rebríčka sa už desaťročia drží Rusko so svojou 138. priečkou. V rámci úplatkárstva je táto krajina tou najpresnejšou ukážkou, keďže takýto štýl života je zakorenený v samotnej Ruskej federácii. Rusko má obrovskú moc, keďže je dosť významnou svetovou ekonomikou a čele s druhým najmocnejším mužov sveta – Vladimírom Putinom. Napríklad aj keď je Somálsko viac skorumpovanejšie ako Rusko nemá takú moc vo svete ako Rusko. Samozrejme ani USA ako ďalšia významná svetová ekonomika nie je bez korupcie no v rebríčku sa tentokrát umiestnilo na 22. priečke.

 

Problém s korupciou je v Rusku už markantný. Až 35 % Rusov s ňou počas roka príde do styku

Zdroj: unsplash.com

 

Dlhá história korupcie

Korupcia v Rusku ovplyvňuje kvalitu života jej obyvateľov. Stretnete sa s ňou na súdoch, v zdravotníctve alebo na školách, ktoré spadajú pod štátne inštitúcie. Tie sú hlavným koreňom všetkého zla čo výrazne znižuje kvalitu živobytia v Rusku. No z korupciou má Rusko bohužial dlhú históriu. Podľa rebríčka Transparency International Rusko medzi rokmi 1996 a 2018 umiestnilo najvyššie práve v roku 1996 a to na 47. priečke. Od tohto momentu a počas dlhodobej vlády Vladimíra Putina, Ruská federácia v rebríčku upadala a v roku 2010 sa dokonca umiestnila na 154. priečke.

V roku 2017 Trasnparency International vykonal výskum, ktorého sa zúčastnilo 150 000 dobrovoľníkov z až 119 krajín. Podľa tohto výskumu sa 1 z 3 Rusov za posledný rok stretli s úplatkami. Konkrétnejšie, až 34% Rusov priznalo, že za posledný rok poskytli niekomu úplatok za protislužbu, išlo najmä o rezort školstva, zdravotníctva ale aj vnútra. Odhadom od roku 2014 do 2017 korupcia v Rusku napáchala škody vo výške 2,5 milióna dolárov (cca 2,2 milióna eur).

 

Person Holding Coins

Zdroj: pexels.com

 

Averzia voči korupcii klesá

Ďalší výskum sociológov z Moscow Higher School of Economics (HSE) potvrdil klesajúcu averziu voči rôznym formám korupcie v Rusku, ktorá klesla ž o jednu tretinu. „Neznášanlivosť voči prijímaniu úplatkov, neplateniu daní, ignorovaniu platenia verejnej dopravy či nárokovaniu si štátnych výhod bez toho, aby na ne mali nárok, sa výrazne znížila,“ vyjadrili sa pre portál themoscowtimes.com autori spomínanej štúdie.

Výsledky štúdie uvádzajú rapídny pokles averzie voči prijímaniu úplatkov (z 85% na 58%), vyhýbaniu sa daniam (z 53% na 36%), vyhýbanie sa plateniu cestovného (z 52% na 24%) a nárok na štátne výhody bez reálneho nároku (zo 65% na 35%). „Tento trend vo všeobecnosti naznačuje, že v Rusku sa vytvárajú nové normy, podľa ktorých ľudia považujú spoločensky škodlivé správanie za prípustné,“ píše v štúdii spoluautorka Anna Almakajeva. Zhoršenie korupcie sa týka aj toho, že kedysi úradníci brali úplatky za to aby prižmúrili oči pred nedodržaním zákona a teraz berú úplatky za to, že si zrobia svoju prácu.

 

Men's Black and White Long Sleeve Shirt

Zdroj: pexels.com

 

Od vlády Putina to ide „dole vodou“

Obyvatelia Ruska sú presvedčený o tom, že Rusko sa korupcie nikdy nezbaví. To poukazuje aj na fakt, že po druhom nástupe Putina na post prezidenta v roku 2004 sa v rebríčku korupcie Rusko dostalo z 90. priečky dostala na 126. priečku. Problémom však je aj nárast súm samotných úplatkov. Od roku 2008 do roku 2011 sa úplatky pohybovali vo výške 9000 rubľov (128 eur), čo počas spomínaných rokov narástlo na neuveriteľných 236 000 rubľov (3356 eur), čo znamená nárast až o 2600%.

 

Ruské úrady považujú za najviac skorumpované štátnu správu, zdravotníctvo a školstvo. Nezávislí experti však tvrdia, že najskorumpovanejšie sú orgány činné v trestnom konaní a súdnictvo – to teda sťažuje vymáhanie spravodlivosti v krajine. Za týmito orgánmi podľa nich nasleduje zdravotníctvo, školstvo a sociálne služby.

 

Policeman Holding Handcuffs and Man Wearing Blue Suit Carrying Books Figures on Brown Surface

Zdroj: pexels.com

 

Tieňová ekonomika

S ohľadom na takzvanú tieňovú ekonomiku sa názory menia podľa toho kto túto problematiku skúma. Štátna štatistická agentúra Rosstat tvrdí, že tieňová ekonomika zaberá 15% z HDP z čoho korupcia tvorí 3,5% až 7%. Na druhej strane, nezávislé úrady si stoja za tvrdením, že korupcia tvorí až 25% z HDP a Svetová banka tvrdí, že toto číslo sa môže vyšplhať až na 50%. Niektorí odborníci tvrdia, že zvrhnutiu korupcie bráni takzvaný autoritársky režim a hierarchické usporiadanie spoločnosti, ktoré drží pokope práve iba korupcia.

 

Ruský paradox – keď ani protikorupčné zákony nestačia na obmedzenie korupcie

Prvá protikorupčná kampaň vznikla v roku 1992, keď bol pri moci Boris Jelcin. Dokument „bojujúci“ proti korupcii niesol názov Boj proti korupcii vo verejnej správe, prikazoval úradníkom zaznamenávať svoje príjmy, osobný majetok, bankové vklady či informácie o cenných papieroch a taktiež zakazoval zamestnancom podnikateľskú činnosť.

 

Prvý z balíkov protikorupčných zákonov bol prijatý v roku 2008, keď vtedajší prezident Medvedev podpísal Dekrét protikorupčných opatrení. Paradoxom je, že v tomto roku bola miera korupcie extrémne vysoká. Sám Medvedev si uvedomoval, že korupcia je v Rusku bežnou vecou a to z nej spravilo najväčší problém v Rusku. Síce Rusko v rokoch 2012 a 2013 prijalo zákony a postupy, ktoré uznáva aj Veľká Británia a USA, no ani to neprinieslo výraznú nápravu spoločnosti čo sa týka korupcie.

 

V roku 2018 bol vykonaný výskum histórie korupcie v Rusku, ktorý bol zameraný najmä na 18. storočie a vtedajšie pomery. Výskumníci z dostupných záznamov zistili to, že bežný styk s úradníkom si nepriamo vyžadoval istú formu úplatku. Na počudovanie sa takéto konanie považovalo za nezákonné no ľudia to všeobecne brali ako súčasť života a to ako niečo bežné a akceptovateľné. Takéto konanie boli súčasťou takzvanej darčekovej ekonomiky, hlavne na preukázanie rešpektu a udržiavanie dobrých vzťahov. No výška týchto úplatkov alebo darov sa pohybovala v oveľa nižších sumách ako je tomu teraz.

 

Počas posledných rokov sa táto situácie vôbec nezlepšila ba naopak iba sa zhoršuje. Ruskí štátni predstavitelia sú často pristihnutí pri kúpe luxusných domov, áut či jácht, ktorých hodnota presahuje ich ročné zárobky.

 

Yacht on Body of Water

Zdroj: pexels.com

 

Aký máte názor na korupciu Vy? Stretli ste sa už s niečím podobným aj na Slovensku?

zdroj:refresher.sk