Ženy chodia na rande len preto, aby sa zadarmo najedli. Potvrdila to až 1/3 opýtaných

Hlavným dôvodom pre randenie je snaha nájsť si životného partnera, s ktorým strávime minimálne najbližšie roky života. Avšak má to aj iné dôvody, medzi ktorými prevláda to, že sa chceme zadarmo najesť pretože očakávame, že za niás zaplatí ten druhý. Social Psychological and Personality Science tento fakt potvrdil a definuje aj pojem, ktorý to dokonale vystihuje –„foodie call“.

Toto tvrdenie je dokázané samotnými vedcami, ktorí vytvorili prieskum, kde bolo oslovených 820 žien. Autori Brian Collisson, Jennifer Howell a Trista Harig v prieskume zistili, že až tretina opýtaných, čo predstavuje 23 až 33 %, chodia občas na rande len preto, aby za nich večeru zaplatil niekto iný a aby sa najedli zadarmo. Aj ked‘ opýtané ženy tvrdia, že toto správanie u nich nie je pravidlom, pripúšťajú, že niekedy sa to naozaj stáva. Podľa vedcov majú všetky tieto ženy 3 základné spoločné vlastnosti a to psychopatia, machiavelizmus a narcizmus. Aj ked‘ bol prieskum vykonaný len na ženách, je zrejmé, že tento jav sa deje aj u opačného pohlavia.

Až tretina opýtaných žien priznala, že na rande chodí len preto, aby sa zadarmo najedliZdroj: unsplash.com