Koniec zvieratám v cirkuse? Zákon platí od 1. septembra no má to jeden háčik!

Začiatkom roka 2019 (1. január) nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vypovedá o tom, že zviera nie je vec ale živý tvor a cítiaca bytosť. Táto novela úzko súvisí s vyhláškou Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoju vidieka SR týkajúca sa zákazu drezúry a verejného vystupovania určitých druhov zvierat, ktorá bola predložená v apríli tohto roku.

 

Image result for drezúra cirkus

Zdroj: cirkushumberto.com

 

MPRV SR však stále pracuje na vyhláške, ktorá vymedzuje zákaz drezúry a verejného vystupovania určených druhov zvierat. Táto vyhláška mala začať platiť už od 1. septembra no podľa informácii Slobody zvierat tak ministerstvo ešte túto vyhlášku stále nezverejnilo.

 

Zákaz sa netýka všetkých zvierat

Táto vyhláška a zákon sa však netýka psa domáceho, mačky domácej a ani fretky domácej. Taktiež sa zákaz verejného vystupovania zvierat nevzťahuje na komentované kŕmenie, náučné prednášky v zoologickej záhrade alebo využitie sokoliarskeho dravca na vystúpení dravcov. Cvičenie zvierat na bežné situácie ako kŕmenie, preprava a ošetrovanie má byť naďalej povolené.

 

Image result for drezúra cirkus

Zdroj: cirkusmetropol.eu

 

Prechod cirkusov cez naše územie to nezastaví

Na vyhláške sa podieľa aj samotná Sloboda zvierat, ktorá zahrnula do zoznamu zvieratá, s ktorými sa manipulovať nesmie. Patria tam zvieratá radu šeliem – Carnivora (okrem psa, mačky a fredky), primátov – Primates a čeľade slonovité – Elephantidae, delfínovité – Delphinidae, hrochovité – Hippopotamidae, žirafovité – Giraffidae a nosorožcovité – Rhinocerotidae. Tieto zvieratá by na Slovensku nemali verejne vystupovať a ani podstupovať drezúru no Sloboda zvierat podotkla, že „budú k nám však smieť stále cestovať, pretože voľný pohyb cirkusom zatiaľ dovoľuje spoločná EÚ legislatíva.“

Security Check Required

No Description

Vyhláška obsahuje aj iné zákazy

Okrem verejného vystupovania drezúry upravuje vyhláška aj ich priebeh. Je zakázané používanie ohňa alebo iných podnetov/pomôcok, ktoré môžu zviera poraniť alebo ovplyvniť jeho vnímanie. Vyhláška taktiež zahŕňa to, že drezúra musí byť okamžite prerušená ak je na zvierati spozorovateľná známka únavy alebo stresu.

 

Napriek tomu, že vyhláška mala byť zverejnená už 1. septembra sa tak nestalo čo nahráva do kariet cirkusom. Tie stále predávajú vstupenky na septembrové vystúpenia, na ktoré lákajú napríklad drezúrou slonov (Cirkus Aleš).

Cirkus ALEŠ

Cirkus ALEŠ se zvířaty pokračuje Vážení přátelé Národního c… irkusu Aleš, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že rozruch informací posledních dní ohledně plánovaného zákazu vystupovaní zvířat na území Slovenska od prvního září – septembra 2019 je pouze výmysl a organizovaná demagogie ze strany médií, samozvaných ochránců zvířat a jejich přisluhovačů!

 

Cirkus ALEŠ se zvířaty pokračuje 🎪🐫🐘🐅🐎🐃🐪

Cirkus ALEŠ se zvířaty pokračuje 🎪🐫🐘🐅🐎🐃🐪 Vážení přátelé Národního cirkusu Aleš, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že rozruch informací…