Skeptici zbystrite: Vedci potvrdili to, že TÁTO udalosť z Biblie sa naozaj odohrala!

Najvýznamnejšou udalosťou v Starom zákone je pád Jeruzalemu a Chrámu Kráľa Šalamúna. Túto udalosť si dodnes Židia pripomínajú počas sviatku Tiša be-av. Mesto a chrám boli zdevastované Babylončanmi približne v roku 587 pred Kristom. Počas toho bola vyhladená väčšia časť populácie Judského kráľovstva a preživší boli uvrhnutí do zajatia.

 

Image result for Phillip Medhurst’s Bible in pictures 095 The destruction of Jerusalem by Nebuzar-adan

Zdroj: biblepicturestories.wordpress.com

 

Z Mount Zion, ktorý sa nachádza neďaleko múrov starého mesta v Jeruzaleme, odkryli a odobrali vedci vzorky popola, ktoré bol na mieste pádu starovekého Jeruzalemu. Na mieste našli aj náušnicu a šípy patriace nepriateľom. Portál Unilad uvádza, že v roku 2017 tam bola nájdená keramika, ktorá patrila do doby tejto udalosti.

 

File:View of Mount Zion from the Mount Zion Hotel IMG 1578.JPG

Zdroj: commons.wikimedia.org

 

Šípy, ktoré sa našli na mieste parili Skýtom, píše portál IFL Science. Tí boli príslušníci mnohých iránskych kmeňov a historické pramene uvádzajú aj to, že takéto šípy používali aj práve Babylončania. Všetky tieto dôkazy doviedli vedcov k myšlienke, že na mieste sa odohralo nejaké nešťastie. Navyše, podobné typy šípov sa archeológom podarilo nájsť na miestach, ktoré majú historické korene v siedmom až šiestom storočí pred naším letopočtom.

 

earring from the siege of Jerusalem found at Mount Zion

Zdroj: Mt Zion Archaeological Expedition/Rafi Lewis

 

Babylonian arrowhead found at Mount Zion

Zdroj: Mt Zion Archaeological Expedition/Virginia Withers

 

Vo výkopových prácach sa stále pokračuje no dôkazy, ktoré archeológovia doposiaľ našli vedci spájajú s pádom Jeruzalemu v rozmedzí rokov 587 – 586.