Slováci začali viac podporovať partnerstvá dvoch ľudí bez ohľadu na ich pohlavie.

Portál Duhovypride.sk informoval o prieskume agentúry AKO týkajúcej sa uzákonenia takzvaných životných partnerstiev na vzorke 1000 respondentov. V tomto prieskume sa ukázalo, že až 57,2% Slovákov s takýmito zväzkami súhlasí. Jedná sa tak nárast o 6,8% oproti prieskumu verejnej mienky z roku 2015, vtedy s týmito zväzkami súhlasilo „iba“ 50,4% Slovákov.

 

Two Man Sitting on Pink Flower Field

Zdroj: pexels.com

 

Otázka pre respondentov bola v tomto znení: „Do akej miery súhlasíte s tvrdením – všetky páry, ktoré nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva, vrátane párov rovnakého pohlavia, by mali mať možnosť uzavrieť životné partnerstvo ako zväzok uznaný štátom. (Mohli by si tak upraviť vzájomné práva a povinnosti a postarať sa vzájomne o seba)“.

 

Na túto otázku odpovedalo 24,5% respondentov „rozhodne súhlasím“ a až 32,7% odpovedalo „skôr súhlasím“. Na druhej strane negatívne sa vyjadrilo len 19,3% respondentov („rozhodne nesúhlasím“) a 6,9% respondentov na túto otázku buď nevedelo alebo nechcelo odpovedať.

 

Smiling Women Kissing Anotherwoman

Zdroj: pexels.com

 

Čakajú už príliš dlho

Slovenské páry rovnakého pohlavia čakajú už príliš dlho. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov sa tento dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. Dnes už politici nemôžu ospravedlňovať svoju nečinnosť chýbajúcou podporou verejnosti a očakávame, že podľa toho budú aj po nadchádzajúcich voľbách konať,“ vyjadril sa Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.

 

Aký je Váš postoj k tejto téme?

 

Výsledky prieskumu podľa jednotlivých krajov

57 % Slovákov podporuje životné partnerstvá bez ohľadu na pohlavie

Zdroj: Agentúra AKO

 

Čo podľa Slovákov najviac ohrozuje rodinu?

57 % Slovákov podporuje životné partnerstvá bez ohľadu na pohlavie

Zdroj: Agentúra AKO

zdroj:refresher.sk