Výskumy hovoria, že byť čašníkom, je najstresujúcejšie povolanie na svete. A stres poškodzuje vaše zdravie!

Možno sa vám zdá, že servírovanie pizze a nápojov počas 8 hodín nie je také ťažké v porovnaní s inými profesiami, ale štúdia publikovaná spoločnosťou Food & Wine naznačuje pravý opak.

Štúdia vedcov z lekárskej univerzity v Číne ukazuje, že práca čašníka je jedným z najstresujúcejších a najťažších povolaní. Ďalšia štúdia okrem toho zistila, že 15% čašníkov a čašníčok žije v chudobe.

Test, v ktorom boli analyzované údaje o zdraví 138 782 účastníkov, ukázal, že práca s vysokým dopytom a nízkou situačnou kontrolou môže byť stresujúcejšia ako práca s vysokým dopytom a vysokou situačnou kontrolou.

Práce boli rozdelené do štyroch skupín v závislosti od psychologických požiadaviek na prácu vrátane faktorov, ako je nedostatok času, psychický stres a koordinácia.

Pasívna práca: s nízkymi požiadavkami a kontrolou, ako sú baníci a iní robotníci.

Práca s nízkou úrovňou stresu: nízke požiadavky a vysoká kontrola, napríklad vedci a architekti.

Práca s veľkým pracovným zaťažením: s vysokými požiadavkami a kontrolou v sektore služieb vrátane čašníkov a zdravotných sestier.

Aktívna práca: s vysokými požiadavkami a vysokou kontrolou, napríklad lekári, učitelia a inžinieri.

Analýza ukázala, že ľudia s vysokou úrovňou stresu majú o 22% vyššie riziko mozgovej príhody v porovnaní s ľuďmi s nízkou úrovňou stresu. Keď boli účastníci rozdelení podľa pohlavia, u žien bolo toto riziko vyššie o 33%.

Vedci tvrdia, že stres pri práci do značnej miery závisí od pocitu kontroly a rešpektu. Kým lekári, učitelia a iní odborníci pociťujú duševný stres, cítia sa rešpektovaní, a preto stres nezažívajú. Na rozdiel od tých, ktorí pracujú v sektore služieb, a záleží na rozmaroch zákazníkov či  manažmentu.

Vedci sa domnievajú, že ľudia, ktorí pri práci zažívajú vysokú úroveň stresu, si nevenujú dostatočnú pozornosť a často sa uchyľujú k alkoholu a fajčeniu.

Teraz už chápete, prečo je zvykom dávať čašníkom tringelty?