Dánske školy majú hodiny porozumenia a súcitu. Je súčasťou vzdelávacieho programu

Boli časy, kedy si ľudia mysleli, že deťom bolo ťažké vštepovať empatiu a súcit. Experiment v dánskych školách však ukázal, že deti sa už aj vo veľmi mladom veku môžu naučiť byť súcitné a rozhodné voči iným ľuďom.

Od roku 1993 sa hodiny empatie stali súčasťou dánskeho vzdelávania ako súčasť povinného národného programu „Krok za krokom“. Vyučovacie hodiny pre deti od 6 do 16 rokov sa nazývajú Klassens Tid. Dáni veria, že tieto hodiny pomôžu deťom budovať vzťahy a naučiť sa súcitu.

Počas tejto hodiny, učiteľka ukazuje deťom obrázky, ktoré znázorňujú rôzne emócie: šťastie, smútok, hnev, strach a sklamanie. Potom deti poprosia, aby hovorili o kartách a o tom, čo si o týchto emóciách myslia. Cieľom tejto aktivity je pomôcť im naučiť sa nielen niečo o empatii, ale aj o sebadisciplíne, riešení problémov a čítaní výrazov tváre.

Deti  tiež vyzývajú, aby hovorili o svojich osobných problémoch alebo záležitostiach týkajúcich sa školy. Spolu s učiteľmi sa snažia tieto problémy prediskutovať a vyriešiť prostredníctvom vypočutia a porozumenia.

Aby sme mohli lepšie pochopiť dánskemu vzdelávaniu, psychologička Jessica Alexander a Iben Sandahl napísali knihu s názvom „Dánsky spôsob rodičovstva: to, čo najšťastnejší ľudia na svete vedia o vzdelávaní sebavedomých a schopných detí“. Uskutočnili komplexnú štúdiu, aby pochopili, ako Dáni učia deti súcitu a porozumeniu.

Podľa ich výskumu je jedným zo spôsobov, ako to robia, tímová práca. Namiesto toho, aby deti nútili medzi sebou súťažiť, povzbudzujú ich, aby prevzali zodpovednosť za pomoc iným, ktorí nie sú natoľko spôsobilí.

Aby sa zabránilo konkurencii, dánske školy neponúkajú odmenu deťom, ktoré vynikajú v štúdiu. Namiesto toho, motivujú študentov inými spôsobmi, napríklad voľným časom na hru.

„Dáni dávajú veľa priestoru voľnému hraniu detí, čo im pomáha absorbovať empatické a vyjednávacie schopnosti. Hra sa od roku 1871 považuje za vzdelávací nástroj,“ vysvetlila Jessica Alexander.

Ďalšou stratégiou, ktorú Dáni používajú pri výučbe, sú spoločné hodiny empatie, kde spájajú študentov s rôznymi schopnosťami a slabými stránkami v rôznych predmetoch. Očakáva sa, že deti sa budú učiť pomáhať si navzájom a spolupracovať.

„Dieťa, ktoré je prirodzene talentované v matematike a ktoré sa nenaučilo pracovať s rovesníkmi, nebude úspešné. Bude potrebovať pomoc v iných predmetoch. Je to dobrá lekcia pre vzdelávanie detí od útleho veku, pretože nikto nemôže žiť život sám a toto im pomáha docieliť lepšie výsledky,“ dodáva.

Dáni sa nepochybne nazývajú jedným z najšťastnejších národov na svete, a to nielen z dôvodu finančnej sily krajiny, rovnoprávnej spoločnosti a vynikajúceho zdravia, ale aj kvôli vyváženému vzdelávaciemu systému, ktorý učí mladých ľudí o najdôležitejších vlastnostiach, ako sú empatia, zodpovednosť a tímová práca.

Myslíte si, že naše deti by tiež potrebovali takéto hodiny?

zdroj: https://mypositiveoutlooks.com