Dobrí ľudia odpustia aj tisíckrát, ale ak odídu, bude to navždy. Nezneužívajte láskavosť niekoho iného!

Jedna vec je istá: zneužívanie láskavosti inej osoby nemôže trvať príliš dlho, pretože príde čas, keď trpezlivosť skončí, aj napriek všetkej tej náklonnosti a láske.

V modernom svete zameranom na egoizmus existuje menej ľudí, ktorým môžete veriť. Takmer každý nosí masku, ktorá zakrýva ich skutočné úmysly a pocity. A často padáme do pasce, kedy súdime druhých podľa seba.

Mnohí sa snažia uspieť za každú cenu prostredníctvom pochybných prepojení a metód vyzbrojených heslom „cieľ zdôvodňuje prostriedky“. Poctivosť a oddanosť sa považujú za hlúposť a krátkozrakosť, pretože narúšajú lezenie po spoločenskom rebríčku.

Napriek tomu mnohí stále chcú veriť v dobro ľudstva, v skutočné priateľstvá, lásku a úprimnú náklonnosť. Títo ľudia chcú byť šťastní bez toho, aby niekomu ubližovali, zradzovali ich, ohovárali alebo škodili. Ale príbuzní a priatelia túto starostlivosť často berú ako samozrejmosť a požadujú stále viac a viac.

Rozumní a pozitívni ľudia odpúšťajú a zabúdajú ľahšie, pretože sa domnievajú, že sa všetci poučia zo svojich chýb a časom sa polepšia. Vždy však budú existovať tí, ktorí si nevážia odpustenia, a opakujú tie isté chyby znova a znova a veria, že sa im to prepáči. Mnohí z nich sa nikdy nezmenia, pretože svet považujú za zlý, namiesto toho, aby sa radšej pozreli na seba.

Jedna vec je istá: láskavosť človeka sa nemôžete zneužívať tak dlho, ako budete chcieť, pretože príde čas, kedy jeho trpezlivosť pretečie. A žiadna láska alebo náklonnosť nezabránia človeku v tom, aby spálil všetky mosty a odišiel naveky, bez možnosti ďalšieho odpustenia.

Nezneužívajte láskavosť niekoho iného, pretože aj tí, čo odpúšťajú, vedia odísť raz a navždy!