Pápež František povedal, že všetci kresťania majú morálnu povinnosť pomáhať migrantom

Migranti sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. My by sme ju im mali poskytnúť. Minulú nedeľu si kresťania pripomenuli slávnostnou omšou, ktorú celebroval sám pápež František, Svetový deň migrantov a utečencov. Migračná kríza je jednou z najdiskutovanejších európskych tém, ktorá rozdeľuje najstarší kontinent na 2 tábory. Jeden z nich migrantov prijíma a druhí by ich najrajdšej nevidel. Pápaž František však počas omše povedal, že všetci kresťania majú morálnu povinnosť podať migrantom pomocnú ruku, nesmú zabúdať na ľudskosť a majú pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Pope Francis-Holy Mass for Migrants 2019-09-29

From St. Peter’s Square, Holy Mass presided over by Pope Francis on the World Day of Migrants and Refugees- Recitation of the Angelus prayer

 

Pápež povedal: „Pravda, ktorá bolí. Tento svet sa stáva stále viac elitárskym a krutejším voči vylúčeným.“ Osobité miesto pre cirkev majú práve cudzinci, vdovy a siroty, pretože sú vylúčení zo spoločnosti a pomoc potrebujú viac ako hocikto iný. „Musíme byť pevne odhodlaní vybudovať spravodlivejší svet, “ povedal František.

Pápež František je jeden z najmodernejších pápežov, pretože búra zastaralé pravidlá a chce sa čo najviac priblížiť obyčajným ľuďom. Odsudzuje nenávistné reči proti utečencom a pred pár rokmi bozkával nohy sudánskym vodcom z dôvodu, aby sa už nikdy nevrátili k občianskej vojne. Pápežské honosné róby a tróny dokonca vymenil za obyčajné odevy a stal sa pápežom, akého sme tu ešte nikdy nemali.