Obsah knihy náboženstva pre základné školy vyobrazuje znepokojivé hodnoty, ktoré vštepujú deťom. Ľudia si myslia, že to nie je „s kostolným poriadkom“.

Na facebookovej stránke Zolko sa objavila fotografia učebnice náboženstva pre 8. triedu základných škôl. Na jednej zo strán bola tabuľka, ktorá rozdeľovala ľudí na vyznávačov „kultúry života“ a „kultúry smrti“. Táto učebnica je hradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebné plány, osnovy a taktiež autorov a obsah učebníc schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska.

 

Nad spomínanou tabuľkou sa píše: „Opakom kultúry života je kultúra smrti, šíriaca sa potratmi, eutanáziou, antikoncepčnou mentalitou, umelým oplodnením, ideológiou rodovej rovnosti… Jej cieľom je vlastný hmotný blahobyt, nezdravý individualizmus, konzumizmus, ekonomická efektivita života, zabúdajúc na ozajstné vzťahy medzi ľuďmi.”

 

Zdroj: facebook.com/zolko.meme

 

„Kultúra smrti“ podľa cirkvi

Ľudí znepokojilo to, že v texte tejto knihy sa odsudzujú ženy, ktoré podstúpia potrat kvôli tomu, že boli znásilnené alebo podstupujú zdravotné riziko a podobne. „Kultúru smrti“ uznávajú taktiež ťažko chorý ľudia, ktorí trpia v bolestiach a rozhodnú sa podstúpiť eutanáziu. Taktiež páry, ktoré majú problém so splodením potomka a chcú si pomôcť umelým oplodnením šíria „kultúru smrti“. No najviac zarážajúci je fakt, že tam patrí aj otázka rodovej rovnosti. Takže cirkev nepodporuje rovnocennosť práv alebo finančného ohodnotenia rôznych pohlaví. Navyše odsudzuje ľudí používajúcich antikoncepciu, ktorá môže v mnohých prípadoch chrániť mladých aj dospelých pred pohlavnými chorobami alebo nechceným tehotenstvom.

 

Kniha porušuje kritériá

Takéto diskriminovanie a čierno biele zobrazovanie sveta pre deti, ktoré si robia na veci svoj vlastný názor je neprípustné. Aj napriek tomu, že náboženstvo na základných školách nie je povinné a rodičia svoje deti môžu prihlásiť aj na etiku na tomto fakte nič nemení. Navyše táto pasáž je v rozpore s kritériom hodnotení učebníc všeobecnovzdelávacích predmetov. „Spracovanie učiva v textovej a obrazovej časti z hľadiska zachovávania ľudských práv nediskriminuje a plne rešpektuje členov a členky spoločnosti,“ píše sa v bode 3.2.

 

V závere by bolo vhodné podotknúť to, že táto pasáž v knihe šíri negativitu a nátlak na formovanie vnímania mladých ľudí. Deje sa to aj napriek tomu, že viera by mala šíriť lásku k blížnemu a vytvárať tak empatickejšie a tolerantnejšie zázemia, kde sa mládež môže stretnúť s porozumením.

 

Rosary on Top of Opened Bible Book

Zdroj: pexels.com

 

Aký je Váš názor na túto pasáž z knihy náboženstva? Stotožňujete sa s rovnakými hodnotami? Alebo máte na tieto veci iný názor?