5 bežných chýb, ktoré škodia vášmu vzťahu. Vyvarujte sa im navždy

 

Komunikácia je kľúčom ku každému milujúcemu, zdravému a silnému vzťahu.

Avšak jednoduché chyby a nepremyslené frázy môžu pokaziť celú podstatu komunikácie. Ak sa chcete vyhnúť týmto chybám, stačí spomaliť, zhlboka sa nadýchnuť a prečítať si nasledujúce tipy:

  1. Neodpájajte sa z konverzácie

Konverzácia nie je monológ, z ktorého sa odpojíte, keď váš partner niečo povie, a vy premýšľate o ďalšej veci, ktorú chcete rozobrať. Ak nie ste plne zapojený do konverzácie, prejavujete tým neúctu voči vášmu partnerovi.

Vaše slová sú iba jednou stranou komunikácie a názor vášho partnera nie je o nič menej dôležitý pre pochopenie a vyriešenie problému.

  1. Neobviňujte partnera

Partner si zaslúži, aby ste ho počúvali a porozumeli mu, namiesto okamžitého odsúdenia.

Nie je to iba neproduktívne, ale tiež nespravodlivé: pretože ani vám by sa nepáčilo, ak by vás niekto bez premyslenia hneď odsúdil. Preto dajte partnerovi príležitosť na vysvetlenie.

 

  1. Počúvajte aktívne a vnímavo

Aktívne počúvanie je schopnosť, ktorú sa treba naučiť a ide o skutočný darček pre vášho partnera. Vyhoďte z hlavy všetko, čo je zbytočné, a odložte stranou dopredu pripravené myšlienky.

Vypočujte si slová partnera a pochopte ich význam. Pýtajte sa, aby ste to lepšie pochopili. Pozerajte sa do očí a neprerušujte očný kontakt.

 

  1. Nerobte unáhlené závery

Unáhlené závery vám bránia vidieť pravdu. Keď sa o niečom vopred presvedčíme, kŕmime sa svojimi vlastnými strachmi, túžbami a sebectvom.

Skutočné riešenie problému môžeme nájsť iba v pochopení situácie a pohľadu vášho partnera.

Unáhlené závery tento problém len prehĺbia, preto sa toho radšej zdržte.

 

  1. Nevyhýbajte sa rozhovorom a neuzatvárajte sa do seba

Keď dôjde ku konfliktu, musíte opustiť svoju komfortnú zónu,  dať najavo svoje pocity a informovať o nich svojho partnera.

Takéto rozhovory môžu byť únavné, preto je normálne, ak si od nich dáte prestávku. Ale nevyhýbajte sa partnerovi: vysvetlite mu, že potrebujete pauzu, a VŽDY pokračujte v rozhovore, keď prídete k svojim zmyslom.

Vždy je užitočné začať konverzáciu s úprimným a neagresívnym vyjadrením vašich emócií.

Urobili ste už  tieto chyby?

 

 

5 распространённых ошибок, которые вредят вашим отношениям

Общение – ключ к любым любящим, здоровым и крепким отношениям. Но простые ошибки и бездумные фразы могут извратить всю суть общения. Чтобы избежать этих ошибок, надо просто притормозить, сделать глубокий вдох и прочитать следующие советы: Разговор – это не монолог, в котором вы отключаетесь, когда партнёр что-то говорит, и продумываете свою следующую реплику.