Dublin si najíma bezdomovcov, aby pracovali ako „sprievodcovia“. Nikto predsa nepozná mesto lepšie ako oni!

Keď turisti prídu do ktorejkoľvek krajiny, očakávajú, že uvidia všetky jej krásy. No ľudia bez domova ležiaci na lavičkách akosi nezapadajú do tejto idylky. V írskom Dubline našli riešenie.

Miestne úrady sa rozhodli najať ľudí bez domova ako sprievodcov.

he Guardian

Úradníci im dávajú príležitosti na opätovné začlenenie sa do spoločnosti. Okrem toho, nikto nepozná mesto lepšie než samotní bezdomovci.

Takáto exkurzia stojí 10 eur, sprievodcovia rozprávajú históriu ulíc z vlastnej skúsenosti.

Sprievodca Dereck McGwire, ktorý predtým žil na ulici, je jedným z tých, ktorý sa ujal tejto práce.

he Guardian

Pracuje v jednom z historických okresov na jednokilometrovej trase, kde sa nenachádzajú len miestne pamätihodnosti, ale aj útulky pre bezdomovcov, s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto problematike.

Dereck rozpráva aj útržky zo svojho príbehu: v roku 2014 prišiel o dom a zostal na ulici.

he Guardian

Táto iniciatíva je taká úspešná, že ju už prevzal aj Manchester a Londýn.

he Guardian

V rámci tohto nového projektu írske úrady dúfajú, že znížia počet ľudí bez domova tým, že im poskytnú nielen pracovné miesta, ale aj bývanie.

Išli by ste na takúto exkurziu?