Štúdie potvrdzujú: Čierny humor obľubujú najmä ľudia s vysokým IQ

Láska k čiernemu humoru môže byť podľa rakúskych vedcov znakom vysokej inteligencie.

Štúdia vedená odborníkmi z viedenskej lekárskej univerzity pod vedením profesora Ulrike Willingera ukazuje prepojenie medzi reakciou na čierny humor a úrovňou inteligencie a agresie. Výsledky boli uverejnené v časopise Cognitive Processing.

Autori štúdie charakterizujú čierny humor ako „druh humoru zameraného na zlovestné témy, ako sú smrť, choroba, deformácie, telesné postihnutie a vojny, ktorý brutálnym spôsobom zosmiešňuje tieto tragické, znepokojujúce alebo bolestivé témy pomocou humorných výrazov.“

Photo by Asya Cusima from Pexels

 

Účastníkmi štúdie bolo 156 dospelých mužov a žien. Ich vek bol v priemere 33 rokov, každý mal inú úroveň vzdelania.

Úlohou účastníkov bolo vyhodnotiť 12 pochmúrnych komiksov nemeckého karikaturistu Uliho Steina venovaných smrti, chorobe, zraneniam a medicíne.

Museli povedať, či je pre nich ťažké porozumieť vtipu, či je vulgárny a či považujú tmu o ktorej sa vtipkuje za zaujímavú.

Napríklad, v jednom z náčrtov lekár vysvetlí výsledky vyšetrenia tehotnej žene. „Začnime dobrými správami,“ hovorí. „Vášmu dieťaťu sa vždy podarí nájsť parkovacie miesto.“

Vedci charakterizujú humor ako „dvojkrokový proces riešenia problému“ a tvrdia, že vnímanie vtipov závisí od inteligencie.

Výsledky ukázali, že milovníci čierneho humoru sú inteligentní, neagresívni a emocionálne stabilní.

Naopak, tí ľudia, ktorým to neprišlo smiešne, vykázali nižšiu inteligenciu a vysokú mieru agresie.

Medzi účastníkmi výskumníci identifikovali tri skupiny.

Prvá skupina nemala rád čierny humor a vtipom príliš nerozumela. Ukázalo sa, že majú priemernú inteligenciu a mierny stupeň agresie. Druhá skupina tieto vtipy pochopila, ale nepovažovala ich za zábavné – ich úroveň inteligencie bola tiež priemerná, ale zároveň boli najagresívnejší.

Photo by Josh Willink from Pexels

 

A nakoniec, tretia skupina, ktorá sa zasmiala nad pochmúrnymi vtipmi a pochopila ich, mala najvyššiu inteligenciu a najnižšiu úroveň agresie.

Okrem toho, tretia skupina zahŕňala najvzdelanejších účastníkov.

Vnímanie vtipov nezáviselo od pohlavia.

Výsledky vedcov prekvapili: poznamenávajú, že predchádzajúce experimenty ukázali koreláciu medzi láskou k čiernemu humoru a tendenciou k agresii.

Vedci dospeli k záveru, že vnímanie čierneho humoru je „očividne zložitý proces spracovania informácií, ktorý závisí od kognitívnych a emocionálnych aspektov.“

Dobrá správa je, že sa nemusíte hanbiť, ak máte radi vtipy o smrti: je to len znak vysokej inteligencie!

 

zdroj: iflscience.com