7 typov vzťahov medzi matkou a dcérou. Ako Váš vzťah ovplyvňuje dcérin život?

Ako sa hovorí, rodinu si nevyberieme, no a tento fakt je akýmsi základným kameňom našej budúcnosti a formuje našu osobnosť. Ľudia sú rôzni a mamy nie sú žiadnou výnimkou. Niektoré matky so svojimi deťmi nevychádzajú a niektoré tvoria so svojimi deťmi úžasný tím. No aj napriek tomu vždy máme svoje mamy radi, pretože láska matky je nekonečná. V tomto článku sa dočítate o 7-mich typoch vzťahov medzi matkou a dcérou a možných dopadov na formovanie Vášho života.

# 1  Ako sestry

V tomto prípade sú si matka a dcéra úplne rovné a správajú sa ako sestry. Niekedy so sebou aj súperia a týmto spôsobom sa chcú matky vyhnúť materstvu. Niekedy si roly môžu aj vymeniť, keď sa dcéra stane podporou a “matkou” vlastnej matke. Preberie tak zodpovednosť, opateru a ostatné rodičovské vlastnosti.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Dievčatá, ktoré sú vychovávané takýmito matkami sú často viac zodpovedné a stanú sa vodcami. Vážia si tak isté hranice medzi ľuďmi no zároveň sa môžu cítiť neľúbené, emocionálne zanedbávané a môžu mať strach z odmietnutia.

 

2 Women Smiling Near Black Textile

Zdroj: pexels.com

 

# 2  Najlepšie kamošky

Tento vzťah je založený na dôvere a matka sa tak stáva prvým človekom, za ktorým dcéra príde so svojimi problémami. Takýto typ matky je veľkou súčasťou života dcéry, stále ju podporuje, vždy vie čo povedať a stane sa tak pre svoju dcéru hocičím čo bude potrebovať: najlepšou kamoškou, expertkou na vzťahy, nákupnou spoločníčkou alebo s vami niečo “vyparatí”.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Dievčatá s takýmito matkami sa neboja čeliť výzvam a riskovať. To, že sa cítia byť milované a pochopené, nadväzujú priateľstvá a nemajú strach z odmietnutia.

 

Two Girls Standing Beside Concrete Wall

Zdroj: pexels.com

 

# 3  Ako cudzí ľudia

Ak sa snažíte svoju matku zo svojho života vynechať a ona je tá posledná, ktorá vie čo sa vo Vašom živote deje, Váš vzťah patrí do tejto kategórie. V tomto prípade, matka dcéra nezdieľajú medzi sebou svoje problémy alebo myšlienky (možno len tie najdôležitejšie) a až kým to nie je potrebné o sebe nič nevedia.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Deti, ktoré sú takto od svojich rodičov odcudzené majú najčastejšie problémy s depresiami, úzkosťami a nízkym sebavedomím. Navyše to môže viesť k frutrujúcim vzťahom s partnerom v budúcnosti. No na druhej strane, sa takéto dievča stane veľmi zodpovedným a samostatným, keďže sa so svojimi problémami musela vždy popasovať sama. 

 

Mother and Son in Kitchen

Zdroj: pexels.com

 

#4  Neváženie si toho druhého

Tento typ je veľmi podobný tomu predošlému no v tomto prípade je to iba jednostranne plus buď matka alebo dcéra musí byť samoľúba. Jedna z nich je tak zameraná iba na samú seba a stará sa viac o jej “obraz” v spoločnosti a čo si ľudia o nej myslia, viac ako na ich vzťah alebo človeka samotného. Snaží sa tak navonok pôsobiť bezchybne ale v skutočnosti si svoju matku/dcéru neváži.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

V prípadoch, keď je matka samoľúba: Namiesto toho aby sa dcéra cítila byť milovaná stále potrebuje vidieť prejav emócii od druhých a stále sa ubezpečovať o pocitoch iných. No na druhej strane je dobrou podporou pre ostatných, je veľmi verná a je veľmi vnímavá čo sa týka iných ľudí.

Ak je dcéra samoľúba a matka sa nesnaží zmeniť jej správanie, môže tak z nej vyrásť sebecký človek, ktorý ignoruje druhých.

 

Girl Behind Woman Near Folding Chair

Zdroj: pexels.com

 

# 5  Opovrhovanie tým druhým

V tomto prípade ide opäť o jednostranné odvrhnutie, ktoré väčšinou prichádza od matky. Stáva sa to ak matka ignoruje a opovrhuje úspechmi svojej dcéry, nech robí čo chce. Matku tak ľahko ničím nezaujme a sama nikdy dcére nepovie, že je na ňu hrdá. Takto je matka voči všetkého ľahostajná a núti dcéru snažiť sa oveľa viac aby dosiahla nedosiahnuteľné veci.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Pri takejto výchove dcéry pociťujú hlbokú neistotou, cítia sa bezcenné a nehodné žiadnej pozornosti od iných. Navyše tak bažia po láske a uznaní.

 

Woman Wearing White Sleeveless Top

Zdroj: pexels.com

 

# 6  Ak je matka veľká fanúšička všetkého čo dcéra robí

V tomto prípade je matka najväčšou fanúšičkou svojej dcéry a chce aby si život užila naplno a zažila všetko čo sa dá. Takéto matky sú veľkou súčasťou života svojej dcéry a chcú ňou byť stále no nechcú si priznať, že aj v takomto vzťahu musia existovať hranice. Všetky úspechy svojej dcéry intenzívne prežíva v čom ju podporuje no zároveň od nej veľa vyžaduje. Často to pramení z nevydarených snov matky, ktoré si nesplnila alebo nezažila.

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Dievča s takouto matkou často stráca seba a preto všetko v jej živote závisí na iných ľuďoch. Preto vždy potrebuje niekoho pri sebe a nie je schopná sa sama za seba rozhodnúť.

 

Woman Holding Go 11 Banner

Zdroj: pexels.com

 

# 7  Matka – diktátor

Táto kategória sa týka matky, ktorá riadi život svojej dcéry do poslednej bodky s istotou, že bez nej by nič nedokázala. Nikdy svojej dcére nedáva na výber a neváži si tak jej slová, nápady či názory. Navyše veľa od dcéry očakáva a zároveň tvrdí, že to robí pre dcérine dobre. Na oplátku potom dcéra začne potajme alebo verejne rebelovať. 

 

Ako to ovplyvní dcéru?

Dievčatá s takouto matkou sa vždy prílišne kritizujú, majú nízke sebavedomie a znevažujú vlastné názory čo môže viesť až k depresiám. Na druhej strane sú takéto dievčatá veľmi zodpovedné a verné čo sa vzťahov týka.

 

Woman Holding Her Head

Zdroj: pexels.com

 

Aký vzťah máte so svojou mamou Vy? Zmenili by ste na tom niečo alebo Vám to vyhovuje tak ako to je?

zdroj: brightside.com