Štúdie tvrdia, že iba polovica vašich „priateľov“  vás považuje za priateľa!

Keď niekoho nazývame „priateľom“, dúfame, že toto priateľstvo je vzájomné. Ale život je plný prekvapení.

Štúdia z roku 2016 ukázala, že iba polovica priateľov vás považuje za skutočného priateľa.

Vedci z Massachusetts Institute of Technology analyzovali priateľstvo medzi 84 ľuďmi vo veku od 23 až 38 rokov. Boli požiadaní, aby ohodnotili svoj vzťah s každou osobou na stupnici od 0 do 5:

0 – neznámy človek

3 – priateľ

5 – jeden z najlepších priateľov

Photo by Elle Hughes from Pexels

 

Aj keď 94% účastníkov očakávalo, že ich priateľstvá budú vzájomné, v skutočnosti sa zhodovalo iba 53% odpovedí.

Iné štúdie potvrdili tento výsledok: reciprocita v priateľstve sa pohybuje od 34% do 53%.

Toto je ovplyvnené mnohými faktormi. Napríklad to, ako definujeme priateľstvo či ako si vyberáme priateľov.

Človek môže udržiavať 150 sociálnych kontaktov súčasne, no iba 5 z nich možno označiť ako blízkych priateľov.

Na udržanie takýchto blízkych priateľstiev potrebuje človek veľa času a zdrojov. Čo sa však nie vždy dá docieliť. Preto je počet najlepších priateľov taký nízky.

Mali ste už niekedy falošných priateľov?

 

 

zdroj: cosmopolitan.com.mx