Uvažujete o predčasnom dôchodku? Toto musíte splniť!

Počas minulého roku bola najviac rozoberanou témou zastropovanie dôchodkov. Rozvýrilo to búrlivé diskusie nie len v parlamente ale aj medzi občanmi. Nakoniec sa dôchodkový vek od tohto roku predĺži o niekoľko dní aj mesiacov. Po novom je tak zastropovaný vek odchodu občanov Slovenskej republiky do dôchodku do veku 64 rokov.

 

Grayscale Photo of Man Wearing Coat Holding Cane

Zdroj: pexels.com

 

S výhodou prichádzajú aj riziká

No občania môžu využiť možnosť požiadať o takzvaný predčasný dôchodok. No s týmto úkonom prichádzajú aj zmeny. Do predčasného dôchodku odísť môžete 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou je iba to aby ste boli dôchodkovo poistený aspoň v trvaní 15-tich rokov. Čo sa týka výšky vyplácanej sumy, bude krátená o 12,5% oproti klasickému starobnému dôchodku. Napríklad, ak by Váš starobný dôchodok predstavoval 550€ a tým. Že odídete do dôchodku predčasne sa Vám vyplácaná dávka upraví na sumu 480€. No bohužiaľ, táto suma sa neupraví ani po tom čo dôchodkový vek dovŕšite.

Rozmýšľate o predčasnom odchode do dôchodku? Boli by ste ochotný sa vzdať 12,5% z vyplácanej dávky kvôli dvom rokom?

zdroj:hitky.sk