DÔLEŽITÉ: Slovenské reťazce zavádzajú “nákupné hodiny” pre seniorov!

Najzraniteľnejšou skupinou, ktorú ohrozuje COVID-19 sú práve seniori, ktorí majú často mnoho iných chronických chorôb. Preto je pre nich pohyb po vonku viac ohrozujúci ako pre nás mladších a zdravších. Seniori sú často odkázaní sami na seba, takže nakúpiť do obchodov si musia ísť sami. Preto sa 2 obchodné reťazce na Slovensku rozhodli zriadiť “nákupné hodiny” vyhradené pre seniorov.

V Českej republike je už takéto opatrenie oficiálne zavedené. Prednostné nakupovanie v obchodoch majú ľudia nad 65 rokov v hodinách od 10:00 do 12:00. Na Slovensku sa pre takýto krok rozhodli obchodné reťazce Kaufland a Lidl. Tí v oficiálnych vyjadreniach na svojich facebookových stránkach oznámili zavedenie tohto prednostného nakupovanie pre seniorov.

Hodiny prednostného nakupovania sú však iné, u nás si seniori nakúpia od 13:00 do 14:30. Obe spoločnosti si však uvedomujú, že kontrolovanie dodržiavania bude nemožné. Preto žiadajú ľudí aby boli ohľaduplní a svoj nákupy si radšej naplánovali v inom čase.

Security Check Required

No Description

Security Check Required

No Description

Čo si myslíte o týchto opatreniach?