Žiadny únik z laboratória ani biologická zbraň. Koronavírus sa prirodzene vyvinul

S pandémiou koronavírusu sa internetom šíria hoaxy a dezinformácie o tom, že tento vírus unikol z laboratória. Iní zas tvrdia, že koronavírus je tajná biologická zbraň. No ani jedno tvrdenie nie je pravda. Odkedy čínsky vedci zverejnili genóm ochorenia COVID-19 dopomohli tak rôznym výskumom. Aj tým, ktoré sa zaoberajú pôvodom tohto ochorenia. Najnovší výskum bol publikovaný v časopise Nature.

 

Výskum realizoval inštitút Scripps a ten tvrdí, že najpravdepodobnejšie je ochorenie výsledkom prirodzenej evolúcie. „Porovnaním dostupných údajov o genómovej sekvencii známych kmeňov koronavírusov môžeme jednoznačne povedať, že SARS-CoV-2 vznikol prirodzeným spôsobom,“ vyhlásil jeden z autorov štúdie, Kristian Andersen. Potvrdzujú to tým, že v genóme COVID-19 nenašli žiadne známky o genetickom inžinierstve alebo iných zásahoch.

 

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

 

Jedným z dôkazov o prirodzenom vývoji by mali byť RBD proteíny vírusu, ktoré sa viazať na molekuly ACE2 na vonkajšku ľudských buniek. Druhý dôkaz je molekulárna štruktúra smotného vírusu, ktorá by bola úplne iná ak by bol vírus vyvinutý umelo. No vedci aj napriek tomu nepoznajú inšie detaily o vzniku tohto vírusu. Ale podľa nich existujú o jeho vzniku rôzne scenáre. 

 

Ako vírus nakazil ľudí?

Prvý scenár je taký, že sa vírus vyvinul prirodzeným výberom u nehumánneho hostiteľa a neskôr nakazil aj človeka. Najpravdepodobnejším primárnym hostiteľom je netopier, u ktorých vedci spozorovali podobný typ koronavírusu.

Ďalší scenár hovorí o prenose vírusu zo zvieraťa na človeka, v ktorom tento vírus zmutoval do súčasného patogénneho stavu. Pri tomto scenári berú vedci do úvahy zvieratá ako šupinavce či cicavce podobné mravčiarom alebo pásavcom. Z týchto zvierat sa vírus mohol na človeka preniesť aj pomocou sprostredkujúceho hostiteľa. No autori štúdie sa zhodli aj na tom, že odhaliť pôvod nového koronavírusu bude veľmi náročné ba priam nesplniteľné.