20+ tipov od pediatrov: Ako správne vychovávať deti aj bez trestov

Výchova nie je len o trestoch pre deti ale skôr na to aby ste upravili ich správanie. Iba tak sa z nich v dospelosti môžu stať psychologicky a sociálne vyrovnaný ľudia. No rovnaké praktiky nebudú platiť pre výchovu dvojročných a desaťročných detí. Potom sa rodičia uchyľujú k trestom, ktoré sú podľa nich univerzálnym pomocníkom v každom veku. V skutočnosti však existujú jednoduchšie a efektívnejšie stratégie na výchovu detí odporúčané pediatrami.

 

V tomto článku Vám predstavíme tipy na výchovu detí podľa ich veku:

 

# 1  1 až 2-ročné deti

Deti v tomto veku sa nachádzajú v takzvanej skorej fáze batoľaťa. Radi objavujú svet tak im to aj doprajte. No nesmiete ho nechať bez dozoru aby neublížilo sebe alebo druhým.

 

Veci, ktorým sa vyhýbajte:

 • Posielanie do kúta – batoľatá sú veľmi citlivé a majú strach z odrieknutia
 • Krik – nemali by pociťovať, že sú nemilované
 • Zákazy a dlhé vysvetľovania – ich reč sa stále vyvíja a mnohým našim vysvetleniam ešte nevedia porozumieť a nie to ešte na nich reagovať

 

Portrait Photo of Woman in Red Top Wearing Black Framed Eyeglasses Holding Out Her Hand in Stop Gesture

Zdroj: pexels.com

 

Vyskúšajte:

 • Zoberte dieťa od zdroja nebezpečenstva, či už je to nebezpečný objekt alebo aktivita, a suverénne povedzte “NIE”. Môžete pridať aj jednoduché vysvetlenie prečo (napríklad Nie, je to horúce.)
 • Upriamte pozornosť dieťaťa na iný objekt alebo dianie
 • Buďte pri dieťati čo najbližšie aby sa necítili nemilované a nechránené, keď je v blízkosti zdroj určitého nebezpečenstva

 

# 2  2 až 3-ročné deti

Neskoršie štádium batoľaťa sa objaví medzi druhým a tretím rokom života. Je to čas, keď sa deti snažia byť nezávislé a priebojné. Preto sa problémy často končia dlhými výlevmi zlosti a plaču.

 

Veci, ktorým sa vyhýbajte:

 • Zakazovanie vecí
 • Ignorovanie dieťaťa s myšlienkou, že o chvíľu ich to prestane baviť (to sa nikdy nestane)
 • Pár výchovným po zadku

 

Toddler With Red Adidas Sweat Shirt

Zdroj: pexels.com

 

Vyskúšajte:

 • Nestrácajte nad sebou kontrolu. Výlevy zlosti nie sú vzdorom ani hnevom. Snažte sa vcítiť do kože dieťaťa ale neukážte na sebe frustráciu.
 • Odveďte dieťa preč.
 • Upokojte dieťa tak, že ho budete držať aby sa upokojilo. Opýtajte sa prečo sa takto správa – môže byť za tým stres, strach alebo únava.
 • Situáciu im vysvetlite jasne a pokojne. Utíšte ich a povedzte im ako by sa mali správať.

 

# 3  3 až 5-ročné deti

Deti v predškolskom veku už vnímajú realitu a jej hranice zreteľnejšie no stále potrebujú istú pomoc aby si zvykli na zaužívané pravidlá a vytvorili si správny úsudok.

 

Veci, ktorým sa vyhýbajte:

 • Dlhé “kázne” nemajú žiadny efekt na správanie dieťaťa a niekedy majú opačný účinok
 • Správanie sa k dieťaťu tak, že ich správanie nemá žiadne následky. To ich iba naučí, že pravidlá nič neznamenajú.

 

Children Multicolored Hand Paint

Zdroj: pexels.com

 

Vyskúšajte:

 • Vytvorte si pravidlá, ktoré budete dodržiavať. Tak aby im porozumeli a mohli ich dodržiavať.
 • Udávať deťom správny smer pre slušné správanie.
 • Pošlite dieťa do kúta ak sa nevie správať. Čas strávený osamote by sa mal rovnať veku dieťaťa, t. j. maximálne 5 minút.
 • Poučte ich o logických následkoch ich zlého správania a ako sa ich to bude týkať.
 • Prevencia pred zlým správaním je taká, že zakaždým, keď sa bude dieťa správať dobre ho pochválite. Deti v takomto veku to povzbudí, keďže stále od druhých očakávajú uznanie.

 

# 4  6 až 12-ročné deti

V tomto období deti detí začínajú byť viac a viac nezávislé a to chcú ukázať aj pred svojimi rodičmi a začínajú tak rôzne konflikty. Vyberajú si svoje záujmy a priateľov ale rodičia stále za nich robia dôležité rozhodnutia, keďže v ich veku nevedia svoje rozhodnutia analyzovať tak do hĺbky ako dospelí.

 

Veci, ktorým sa vyhýbajte:

 • Zavedenie nerealistických trestov za zlé správanie. Zakázanie videohier na mesiac 10-ročnému dieťaťu sa určite neuskutoční.
 • Ponižovanie a strápňovanie za zlé správanie na verejnosti. Deti potrebujú dobrý a vyzrelý vzor.
 • Rozprávanie sa o incidente s dieťaťom počas toho ako ich karháte. Ak tak spravíte Vaša autorita bude podkopaná.

 

Girl Jumping

Zdroj: pexels.com

 

Vyskúšajte:

 • Rozprávanie bez posudzovania.
 • Porozumenie vhodného správanie primeraného veku. Ak si 6-ročné dieťa hojdá nohami pri sedení, je to len to čo by 6-ročné dieťa urobilo.
 • Určenie a dodržiavané domácich pravidiel. Vždy. To posilní Vašu autoritu.
 • Zakázanie alebo odobratie hračiek alebo dezertu po jedle. Nezabúdajte však na to aby to bolo vždy realistické.
 • Nechajte aby sa následky ich správania ovplyvnili.

 

# 5  13 až 18-ročné deti

Adolescenti alebo dospievajúce deti sú známe tým, že sa vzpierajú hodnotám a pravidlám svojich rodičov. Hľadajú samých seba a presadiť svoju nezávislosť a to vyústi do dištancovania sa od rodičov a impulzívného konania. Vtedy začína obdobie náročných konfliktov.

 

Veci, ktorým sa vyhýbajte:

 • Ponižovanie alebo neschvaľovanie ich názorov pred cudzími ľuďmi alebo pred ich rovesníkmi.
 • Dlhé “kázne”. Snažte sa byť jasný, precízny a priamy v tom čo chcete povedať.
 • “Ja som ti to hovoril/a” by vo Vašom slovníku nemalo mať miesto.

 

2 Boy Sitting on Brown Floor While Using Their Smartphone Near Woman Siiting on Bench Using Smartphone during Daytime

Zdroj: pexels.com

 

Vyskúšajte:

 • Určite si pravidlá prislúchajúce ich veku a je nutné aby sa dodržovali.
 • Nechajte aby následky ich pochybenia ovplyvnili ich život. Ak svojou loptou rozbijú okno nechajte ich škodu zaplatiť z vreckového.
 • Dohadovanie sa o jednoduchých témach im dodá pocit nezávislosti a to, že môže byť súčasťou istého rozhodnutia.
 • Buďte prívetivý. Mnoho teenagerov vyhľadáva pomocnú ruku rodičov a ich súhlas pri rozhodovaní.

 

Poznáte ešte iné triky ako na deti? Ktorý vek je podľa Vás najhorší v rámci výchovy?

zdroj:brightside.com