Hlavný hygienik povolil maturity dennej i externej forme štúdia. Nutné je však dodržiavať nasledujúce podmienky

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlásene, podľa ktorého je konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej iexternej forme štúdia povolené za dodržania prísnych hygienických pravidiel. 

Skúšajúca komisia, tak ako aj študenti, budú musieť prísne stanovené podmienky svedomito dodržiavať. Možnosť konania skúšok bezkontaktnou formou potvrdil Branislav Gröhling, minister školstva, ktorý podotkol možné technické nedostatky škôl, na ktoré sa musí prihliadať práve tým, že im umožnia vykonávať skúšky kontaktne.

 

Pri konaní skúšok je podľa hlavného hygienika potrebné dodržiavať prísne hygienické pravidlá, medzi ktoré patrí realizácia skúšky v najväčšej miestnosti zariadenia, dodržiavanie 2 metrového odstupu medzi pedagógmi a študentami, využívanie výlučne vlastných písacích potrieb a samozrejme aj ochrana tváre – rúško.

Študenti by do miestnosti mali vstupovať iba po jednom. Okrem vyššie spomenutých podmienok, sa študenti, rovnako ako členovia komisie, nesmú dotýkať tváre a rúšok rukami. Zároveň sa bude každému merať teplota a dezinfikovať ruky. Skúšok sa nesmie zučastniť osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam.

Úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie odôvodnil potrebou dodržiavania čo najprísnejších protiepidemických opatrení, vyplývajúcich z aktuálnej situácie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19.

V oficiálnom zverejnenom dokumente hlavný hygienik, Ján Mikas, dodal: ,,Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu tejto infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní.“ 

Podotkol aj potrebu zodpovedného prístupu zúčastnených pedagógov, tak aj študentov. Zároveň odporučil sledovať svoj zdravotný stav už niekoľko dní pred konaním skúšok.

Zdroj: uvzsr.sk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Hlavný hygienik povolil maturity dennej i externej forme štúdia. Nutné je však dodržiavať nasledujúce podmienky”