Počet nových pracovných ponúk na Slovensku klesá: Ktoré povolanie je na tom najhoršie a ktoré naopak najlepšie?

Pandémia koronavírusu sa začína podpisovať aj na počte nových pracovných pozícii. Podľa štatistiky, ktorú zverejnil portál profesia.sk je prepad v porovnaní s minulým rokom dosť značný. Údaje z posledných týždňov poukazujú na pokles počtu nových pracovných miest až o 58%. Pritom bol najvyšší pokles (62,1%) zaznamenaný v Žilinskom kraji. Minulý rok bolo v takomto čase až 4346 pracovných ponúk zatiaľ čo tohto roku je ich iba 1826.

Zdroj: public.tableau.com

 

Potrebujeme lekárov

Najvyšší pokles za odvetvie utrpel cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, ktoré zaznamenalo prepad až o 93,1%. Oproti minuloročným 202 pracovným ponukám je momentálne číslo iba 14. Toto odvetvie najviac postihli opatrenia vlády, ktoré zamedzujú šírenie koronavírusu. Najnižší pokles tak utrpelo odvetvie informačných technológií (34,2%). Čo sa týka jednotlivých pracovných pozícii, najmenej sú momentálne vyhľadávaní asistenti, montážnici/montéri, kontrolóri kvality a operátori výroby. Naopak najviac vyhľadávaní sú teraz lekári, po ktorých dopyt vstúpol až o 64,7%. Druhý najvyšší nárast dopytu vznikol po pracovnej pozícii systémový inžinier (17,6%).

 

Zdroj: public.tableau.com

ZDROJ: tableau.com

refresher.sk