Politici budú možno už tento rok za svoje rozhodnutia ručiť vlastným majetkom

Víťazná politická strana má už od minulého roka vypracovaný plán, podľa ktorého má v politickej praxi fungovať hmotná zodpovednosť všetkých politikov. Strana na čele s Igorom Marovičom v aktuálnych týždňoch plán rozširuje, no momentálne ho neplánuje realizovať aj napriek tomu, že ho mala v programovom vyhlásení aj minulá vláda píše portál refresher.sk.

Vláda však chystá realizáciu plánu už tento rok. Hmotná zodpovednosť politikov a štátnych funkcionárov by mala byť zavedená do konca roku 2020. Plán by mal byť účinný najmä v boji proti nezodpovednému nakladaniu s verejnými prostredkami a slabou transparentnosťou. 

Igor Matovic

Práve skončil 4-hodinový videosamit so všetkými lídrami EÚ … ľudia na ministerstve zahraničných vecí ma pochválili, tak teda dúfam, že to len na mňa nehrali😏 Mimo iného som prišiel s jedným…

Minulá vláda mala podobný plán, no Matovič ho rozšíril o zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Podľa toho má byť porušenie zákona konanie, kde sa s verejnými prostriedkami nenakladá s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia. Pri posudzovaní porušení však nastáva problém dokazovania úmyslu politikov, ktorí s financiami narábajú. Väčšina nepodložených konaní politikov sa doteraz obišla bez trestu.

Zatiaľ to má len formu plánu a nie zákona. Podľa dostupných informácií nie je doposieľa stanovená ani presná výška zodpovednosti. Prekvapením však je, že tento plán podporujú všetky koaličné strany.

Zdroj: refresher.sk

zdroj foto: pexels.com / igormatovic FB