Žiaci ostávajú naďalej doma: Na základných školách zastavili známkovanie. Tohto roku ani nikto “neprepadne”!

Slovensko má v boji s koronavírusom nastavené prísne opatrenia. Medzi ne patria aj zavreté školy a vyučovanie na diaľku s pomocou informačných technológii. Po dnešnej tlačovej konferencii vyšli na povrch nové zmeny týkajúce sa školstva, ktoré uviedla Miroslava Hapalová (Štátny pedagogický ústav).

 

Slovné hodnotenie namiesto známok

Jednou zo zmien je klasifikácia žiakov a to, že sa nemajú brať do úvahy známky, ktoré boli žiakom udelené a pedagógovia hodnotili žiakov slovne. Žiakov by tak mali motivovať a pomôcť ich usmerniť v náprave chýb, ktorých sa dopúšťajú. „Školy si budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, alebo ich budú hodnotiť slovne alebo kombináciou oboch typov hodnotení,“ upresňuje Hapalová. Jedinou výnimkou sú prvé ročníky, ktoré budú žiakov hodnotiť iba ústne. Navyše predmety ako telesná či výtvarná výchova by nemali byť klasifikované vôbec z dôvodu, že nie je možné naplniť ciele daných predmetov.

Môj majiteľ už dostal vysvedčenie, konečne má čas na mňa 🙂🙂 #vysvedčenie #morcariki #nadsamuel

Riki the Morča shared a photo on Instagram: „Môj majiteľ už dostal vysvedčenie, konečne má čas na mňa 🙂🙂 #vysvedčenie #morcariki #nadsamuel“ * See 15 photos and videos on their profile.

Nikto “neprepadne” no má to háčik

„Môžu nastať problémy najmä pri žiakoch druhého stupňa, keď z nejakých subjektívnych dôvodov žiaci neplnia požiadavky, ktoré na nich školy v domácom vzdelávaní kladú, a v tomto prípade chceme umožniť, aby na základe rozhodnutia rady školy bol žiak preskúšaný,“ usmerňuje Hapalová vyjadrenie, že tohto roku nemôžu žiaci “prepadnúť”. Čo sa týka žiakov stredných škôl v otázke “prepadnutia” platia rovnaké pravidlá. Ďalším otáznikom visiacim vo vzduchu sú maturity ohľadom, ktorých má byť podľa slov Hapalovej vydané samostatné usmernenie. Rozsah učiva, ktoré by mali žiaci dostávať zverejní rezort školstva už po Veľkonočných sviatkoch.

zdroj:aktuality.sk