Diskriminácia LGBTI komunity v Európe: 6 z 10 ľudí z tejto komunity sa bojí na verejnosti držať za ruky!

Nová štúdia vypracovaná Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) ukázala, že členovia LGBTI komunity sú jednou z najviac diskriminovaných skupín. Do tohto prieskumu sa zapojilo až 140-tisíc Európanov čo z tejto štúdie robí tú najväčšiu štúdiu týkajúcu sa diskriminácie LGBTI komunity. Aj napriek tomuto úspechu sú nie sú jej výsledky veľmi optimistické.

Výsledky sú po 7-mich rokoch ešte horšie

Podľa štúdie sa za rok 2019 stretlo z diskrimináciou až 43% opýtaných členov LGBTI komunity. Ak tento výsledok porovnáme so štúdiou z roku 2012, jedná sa až o 6%-tný nárast. V štúdii sa spomína aj to, že až 6 z 10 členov LGBTI komunity sa bojí na verejnosti držať za ruky. Ak sa pozrieme jednotlivo na výsledky členov tejto komunity, najvyšší nárast diskriminácie zažívajú transrodoví ľudia. Oproti poslednej štúdii číslo narástlo o 17% a preto až 6 z 10 transrodových ľudí si zažilo diskrimináciu na vlastnej koži.

 

People, Man, Couple, Lgbt, Holding Hands, Gay, Clouds

Zdroj: pixabay.com

 

Členovia LGBTI žijú v strachu

Ďalším smutným zistením je aj to, že 2 z 5 respondentov priznali, že boli obťažovaní kvôli svojej inej sexuálnej orientácii. O to smutnejší je fakt, že tieto incidenty takmer nikto z nich nenahlásil polícii. V Rumunsku či Maďarsku takýto čin nahlásili len 4% z opýtaných. Lepšie správy však prichádzajú z Malty či Írska, kde podľa 70% respondentov nenávisť vo všeobecnosti klesla. Naopak nárast nenávisti voči členom LGBTI komunity si všimli v Poľsku či Francúzsku. V Poľsku si to všimlo 68% respondentov a vo Francúzsku zase väčšia polovica.

 

Persons Hands With Rainbow Colors

Zdroj: pexels.com

 

Čo si o výsledkoch štúdie myslíte Vy? Mali by ľudia konečne zmeniť postoj voči členom LGBTI komunity?

zdroj:refresher.sk