Radikálny krok pre Rakúsko: Stopka budovaniu supermarketov na úrodnej pôde!

Rakúska spolková krajina Horné Rakúsko začalo s bojom proti zástavbe zelenej a úrodnej pôdy. Ešte vo februári tohto roku sa rozhodlo o novele zákona týkajúceho sa územného rozvoja. Do platnosti by mala vstúpiť už túto jeseň po schválení zastupiteľstvom. Hlavným cieľom tejto novely je vrátenie života do centier miest a zabránenie budovaniu na pôde vo “voľnej krajine”.

 

Koniec nezmyselnému zastavaniu úrodnej pôdy

V Rakúsku je obrovským problémom rýchly úbytok poľnohospodárskej pôdy. Každým dňom tam  tak zmizne až 10,4 hektára úrodnej pôdy. Jedným z dôvodov tohto úbytku je aj výstavba nákupných centier a práve to chce rada Horného Rakúska do určitej miery obmedziť. „Prioritou je pre nás nakupovanie v meste. Chceme ukončiť pomalé vyľudňovanie mestských centier,“ povedal na tlačovej konferencii v Linzi Markus Achleitner, ktorý je hornorakúskym radným pre územný rozvoj.

 

dedinský, dron, dym

Zdroj: pexels.com

Centrá miest ožijú

Novela zákona by tak mala zakázať výstavbu mimo mesta. Investori nebudú môcť taktiež na zelených lúkach postaviť nič ak sa v blízkosti nachádza budova, ktorá slúži na rovnaký účel. Tá musí byť podľa novely zrekonštruovaná namiesto toho aby sa zastavala úrodná pôda. Ďalšou zmenou bude aj to, že ak niekto odkúpi pozemok za vidinou investície do budúcnosti, bude musieť na mieste postaviť stavbu v príslušnej lehote. Ak tak nespraví musí pozemok predať inému stavebníkovi alebo ho predať radnici. 

 

bager, deň, denné svetlo

Zdroj: pexels.com

Hospodárnejšie využitie pozemkov

Čo sa týka výstavby nových nákupných centier, Markus Achleintner má o ich vzhľade jasnú predstavu. „Parkovacie miesta v suteréne, supermarket na prízemí a dve podlažia na vrchu s bytmi, kanceláriami alebo zmiešaným využitím. A na streche najlepšie fotovoltaické panely,“ takto znie jeho predstava do budúcnosti. Namiesto prízemných hál s nadmerne veľkými parkoviskami, ktoré zaberajú zbytočne veľa miesta, by sa vybudovali viacpodlažné budovy. Je to aj kvôli tomu, že pôda mimo centra je lacnejšia a v meste by sa s pozemkom muselo narábať hospodárnejšie.

 

architektúra, budova, cestovať

Zdroj: pexels.com

zdroj:info.cz