Naozaj-pekná-žena-je-vždy-láskavá-k-iným-ženám-a-ľuďom-vôbec.-Odmieta-súperenie-intrigy-a-podrazy.Výraz-ktorý-má-žena-na-tvári-je-oveľa-dôležitejšie-než-to-čo-má-na-sebe.