Michal Hudák a jeho legandárny vtip o lienke na maškarnom bále