Veda potvrdila: Ženy sú naozaj vyššie bytosti. Mužský mozog sa zameriava na egoizmus a ženský na láskavosť

Všimli ste si, že ženy sú od prírody nezištnejšie a s väčšou pravdepodobnosťou sú pripravené činiť dobro, nielen pre ich príbuzných a priateľov, ale aj úplne cudzích ľudí? Bohužiaľ, muži takýto nie sú.

Potvrdzuje to aj nová štúdia z univerzity v Zürichu: mužský mozog odmeňuje sebecké správanie, zatiaľ čo ten ženský mozog, odmeňuje za štedrosť.

V rade behaviorálnych experimentov, v ktorých sa často robili rozhodnutia o tom, či sa majú deliť o peniaze, neurovedci skúmali, ktoré oblasti mozgu sa aktivujú pri vytváraní „prosociálnych“ (nezištných) rozhodnutí a ktoré pri tých sebeckých.

V testovacej skupine pozostávajúcej z 56 mužov a žien zistili, že tzv. striatum (centrum odmeňovania mozgu, za ktorým stojí dopamín zodpovedný „správne“ správanie) u žien reaguje oveľa silnejšie ako u mužov, keď robia „prosociálne“ rozhodnutia.

Striatum (prúžkované teleso) sa aktivuje stimulmi, spojenými s odmenou, ako aj pod vplyvom averzných, nových, nečakaných alebo intenzívnych stimulov. Naproti tomu, sebecké správanie spôsobuje u mužov silnejšiu reakciu prúžkovaného telesa. Inými slovami, ženy sú odmenené za svoju láskavosť, zatiaľ čo muži sú odmeňovaní za to, že sú blbci.

Vedci vykonali druhý experiment, v ktorom neutralizovali striatum (prúžkované teleso), pričom používali lieky, ktoré potláčali uvoľňovanie dopamínu. V tomto prípade zistili, že ženy sa náhle začali správať oveľa viac sebecky a muži sa stali štedrejšími.

Vedúci výskumník Alexander Soutček poukázal na potrebu ďalšieho výskumu a potrebu „zohľadniť rodové rozdiely.“

Ale aby si muži nemysleli, že s čistým svedomím môžu byť egoistami, vedci varujú, že to všetko môže mať kultúrny, nie biologický základ. Je nepravdepodobné, že rozdiely medzi mužským a ženským mozgom boli vytvorené prirodzene a s najväčšou pravdepodobnosťou sú výsledkom zakorenených spoločenských postojov.

„Systémy odmeňovania a výcviku sú v našom mozgu úzko prepojené. Empirické štúdie ukazujú, že ženy sú odmenené chválou za prosociálne správanie a ich systém odmeňovania sa naučí očakávať odmenu za pomoc namiesto sebeckého správania.

Vzhľadom na to, rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sme pozorovali vo svojom výskume, možno najlepšie vysvetliť rozličnými kultúrnymi očakávaniami, ktoré sú kladené na obe pohlavia.“

Znamená to teda, že za ženskou nezištnosťou a štedrosťou stojí naša spoločnosť?

zdroj: lifter.com