Lesník prišiel so super nápadom, ako v lesoch zadržať vodu. Jeho spôsob začali používať aj v zahraničí

Udržanie vody v lesoch je kvôli ich vyrubovaniu niekedy nedosiahnuteľným cieľom. Voda z prívalových dažďov sa tak vlieva do potokov a spôsobuje veľké škody. No dá sa tomu jednoducho predísť. Štefan Vaľo z Košíc tak inšpiroval českého lesníka Ondřeja Broža k vyhĺbovaniu tôní. Tento unikátny experiment zaručene funguje a jednoducho tak vyrieši problémy s odvodňovaním lesov.

 

Zdroj: ochranaprirody.cz

Ondřej sa najprv dal do prieskumu a zistil, že sa odtok vody lesov môžu najmä nepoužívané približovacie cesty na sťahovanie dreva. Preto začal na severnom svahu Veľkého Javorníka s vyhĺbovaním tôní. Dokopy ich tam je až 28 s rozmermi 3×4 metre s hĺbkou 0,1 až 0,6 metra. Tento systém vyhĺbovania tôní tak efektívne a jednoducho spomaľuje povrchovú vodu.

Voda pro les, voda pro lidi

Suché lesy mají naději na zelené zítřky: unikátní experiment z Beskyd ukázal možnost, jak v nich efektivně zadržet vodu

 

Koniec erózii a vysychaniu lesov

 Tieto tône tak pomohli doposiaľ zadržať približne 150 000 litrov vody! Vďaka tomuto systému sú lesy uchránené od erózie, rýchlym odtokom vody či vysychaním. Navyše to dopomáha aj k prežitiu rôznych unikátnych druhov rastlín aj živočíchov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským, ktoré pozemky vlastní. O odborný dohľad a financie sa postarala Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky (AOPK ČR) a Správa chránenej krajinnej oblasti Beskydy.