Pozor na zneužívanie vojenských uniforiem: Na Slovensku za nosenie maskáčov dostanete poriadnu pokutu!

Nosenie maskáčov či taktických ruksakov bolo kedysi v móde a v súčasnosti tomu nie je inak. Musíte si však dávať pozor na to aký vzor zvolíte pretože sa môžete dostať do problémov. Ak neoprávnene použijete vojenskú uniformu alebo označenie Ozbrojených síl SR (OSSR) hrozí Vám pokuta až do výšky 500€. O probléme s extrémistickými polovojenskými či inými pochybnými organizáciami už ministerstvo obrany upovedomilo už dávnejšie.

 

Môžu sa používať neaktuálne vzory

Novela zákona má byť zameraná na aktuálne rovnošaty. To znamená, že záujmové skupiny ako napríklad rybári alebo poľovníci, môžu naďalej používať tieto odevy no iba s neaktuálnym vzorom. „Vojenské uniformy sú určené výhradne pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, aktívnych záloh a pre vojakov mimoriadnej služby po dobu jej výkonu, pretože ide o bezpečnostné zložky štátu, a teda ich nemôže nosiť ktokoľvek,“ povedal bývalý minister obrany Peter Gajdoš.

Security Check Required

No Description

 

Pozor aj na štátny znak

Pri každom pravidle však existujú aj výnimky. V tomto prípade ju majú poberatelia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci. Novela hovorí o zneužití uniformy aj v prípade ak si iný odev označíte štátnym znakom Slovenskej republiky, ktorý by mohol byť zameniteľný práve s vojenskou uniformou. Za zneužitie označenia OSSR sa považuje aj jeho použitie v písomnom styku, na označenie motorových vozidiel či použitie v názvoch domén webových stránok. Za priestupok sa počíta aj použitie osobnej identifikačnej karty iným človekom ako vojakom.

zdroj: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky