Rakúsko schválilo znižovanie DPH. Slovensko o tom zatiaľ neuvažuje

Tohtoročná nečakaná kríza spôsobila, že Rakúsko tento rok pristúpilo k vážne kroku v podobe znižovania dane z pridanej hodnoty pre všetky stravovacie a ubytovacie zariadenia. Okrem nich by malo DPH klesnúť aj pri kultúrnych podujatiach. Týmto opatrením sa krajina snaží stimulovať rakúske hospodárstvo, ktorým otriasol COVID-19.

Celkovo sa opatrenie týka hotelov, reštaurácií, lístkov na kultúrne podujatia, mediálnych produktov, umeleckých diel a vstupov do prírodných parkov.

Rakúska vláda návrh zákona schválila a teraz je potrebné schválenie novej fiškálnej politiky aj samotnou Európskou komisiou. Rakúsko má aktuálne DPH nastavené na úrovni 10 % v reštauráciách za jedlo, pričom DPH za nápoje predstavuje 20%. Kultúrne zariadenia odvádzajú DPH vo výške 13 %

Austria’s Business Taxes

40.6 percent: that’s the total amount of Austria’s taxes paid for by businesses. That’s also the 5th highest business tax liability in the developed world ac…

Dane na Slovensku

Inštitút finančnej politiky odhaduje, že tohtoročné daňové príjmy sa môžu pohybovať na úrovni o 1,6 miliardy eur nižšej ako v predchádzajúcom roku. V prognóze rezortu financií sa taktiež uvádza, že verejná správa by mala zaznamenať o 5,6% nižšie príjmy, predstavujúce 27,4 miliardy eur.

Najnižšie príjmy by sa mali získať z dane z príjmov právnických osôb. Pokles DPH by sa mal zastaviť na úrovni 7%. Práve spomenuté dane by mali spôsobiť najvyšší pokles príjmov verejnej správy za tento rok. Ak to vyčíslime, malo by ísť celkovo o 1,2 miliardy eur.

IFP – Institute for Financial Policy

AK JE OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NASTÚPI DO PRÁCE SKÔR Materské p… re otcov zlepšujú postavenie žien na trhu práce. Keď otcovia idú na materskú, matky totiž do práce nastupujú skôr. Kratšie prestávky v práci bývajú spojené s menším prepadom príjmov a lepšími kariérnymi šancami.

Eduard Heger, minister financií, reagoval na zverejnenú daňovú prognózu: „Pokles daňových príjmov nie je pre nás žiadnym prekvapením, predznamenala ho už naša prognóza makroekonomických veličín, osobitne prepad hrubého domáceho produktu o takmer desať percentuálnych bodov. Musíme sa s touto situáciou vyrovnať v príprave novely zákona o štátnom rozpočte na tento, ako aj na budúci rok. Nastáva čas na hľadanie rezerv, na mobilizáciu každého eura.“

Heger taktiež tvrdí, že prognozované čísla sa v tomto období dali očakávať a zároveň dodal: „Na rozdiel od krízy v 2009 sa tiež nezhoršuje úspešnosť výberu DPH. Od roku 2021 predpokladáme pomalé oživenie príjmov v súlade s opätovným rastom ekonomiky.“

Podľa ministra je hrozbou druhá vlna pandémie, ktorá ohrozuje celú Európu. Daňové príjmy sú ňou ohrozené určite a okrem toho hrozí aj prehĺbenie recesie. Štvrtý kvartál aktuálneho roku je podľa Inštitútu finančnej politiky ohrozený až do takej miery, že môže byť zaznamenaný výpadok 6 až 3,2 miliardy eur v nasledujúcich 4 rokoch.

zdroj: https://www.mfsr.sk/